CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP

     
*

*

I. Cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 1897-1914

Sau khi kết thúc cuộc bình định, Pháp khai quật thuộc địa lần thứ nhất với đồ sộ lớn, để tách lột nhân dân Việt Nam, đặt cơ sở thống trị lâu dài.

Bạn đang xem: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân pháp

1. Tổ chức bộ trang bị nhà nước của thực dân Pháp

a. Mục tiêu của cuộc khai thác:

- chia rẽ các dân tộc Đông Dương.

-Tăng cường áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp.

-Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.

-Tổ chức bộ lắp thêm nhà nước của thực dân Pháp.

-Năm 1887 Pháp lập Liên Bang Đông Dương.

b. Việt phái nam bị chia làm ba xứ:

-Bắc Kỳ là xứ nửa bảo hộ đứng đầu là Thống sứ Pháp.

-Trung Kỳ với chế độ bảo hộ, đứng đầu là Khâm Sứ Pháp.

-Nam Kỳ theo chế độ thuộc địa, đứng đầu là Thống đốc Pháp.

-Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh đứng đầu là viên quan người Pháp.

-Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, dưới là buôn bản xã bởi vì quan chức địa phương cai quản.

c. Nhận xét về hệ thống thiết yếu quyền của Pháp

-Chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn.

-Kết hợp giữa bên nước thực dân và phong kiến.

-Chia Việt nam thành tía quốc gia riêng biệt biệt là Bắc Kỳ, Trung Kỳ cùng Nam Kỳ.

-Tất cả đều phục vụ cho lợi ích tư bản Pháp.

*

2. Chế độ kinh tế

- Tích cực: Cuộc khai quật của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa có yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu làm xuất hiện nền ghê tế mặt hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai quật thuộc địa là vơ vét sức người, sức của quần chúng. # Đông Dương. Do vậy:

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ

+ Công nghiệp phân phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

+ Xây dựng hệ thống giao thông vận tải vận tải phục vụ đến công cuộc tách lột

+ Thương nghiệp: độc chiếm thị trường VN, đánh những thuế mới, nặng nhất là thuế mối, rượu, thuốc phiện.

Nhận xét:

-Nền ghê tế Việt phái nam lạc hậu, phụ thuộc.

Xem thêm: Atgt Cho Nụ Cười Ngày Mai 2021, Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2022

-Tài nguyên vạn vật thiên nhiên bị khai quật triệt để.

-Nông nghiệp giậm chân tại chỗ.

-Công nghiệp phân phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

3. Cơ chế văn hóa, giáo dục

-Giai đoạn đầu, duy trì nền Hán học cũ.

-1905 cải bí quyết giáo dục, mở trường đào tạo người Việt phục vụ cho cai trị của Pháp.

-Ấu học ở xóm thôn học chữ Hán với chữ Quốc ngữ.

-Tiểu học ở phủ, huyện học chữ Hán,chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.

-Trung học ở tỉnh học chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp bắt buộc.

-Nhận xét:

+ Hạn chế phát triển giáo dục.

+ duy trì “văn hóa làng” theo hướng “bần cùng hóa” cùng “ngu dân hóa”

+ gia hạn thói hư tật xấu.

II. Những chuyển biến của làng hội Việt Nam


1. Sự hình thành các giai tầng mới trong xã hội

Bên cạnh những giai cấp cũ không ngừng bị phân hoá, xã hội Việt nam đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:

- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, có tác dụng chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa với nhỏ gồm tinh thần yêu thương nước.

- Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức tách lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu không nhường nhịn độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào có tác dụng việc trong những hầm mỏ, đồn điền.

- Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, bao gồm nguồn gốc từ những nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn... Bị kìm hãm, chèn ép. Vì chưng thế lực kinh tế nhỏ bé, lệ thuộc buộc phải họ không dám mạnh dạn đấu tranh, chỉ hy vọng muốn tất cả những cố gắng đổi nhỏ để dễ bề làm cho ăn sinh sống.

- Tiểu tư sản thành thị, bao gồm chủ những xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Đó là những người tất cả trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc phải đã sớm giác ngộ cùng tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

- công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, có tác dụng việc trong số đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp bắt buộc đời sống khổ cực, bao gồm tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

2. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đô thị Việt nam giới ra đời với phát triển, buộc phải xuất hiện tầng lớp mới là tiểu tư sản thành thị, tư sản và công nhân

-Tầng lớp tư sản: chủ hãng mua sắm nhỏ; chưa hưởng ứng các cuộc vận động cách mạng

-Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: chủ xưởng thủ công nhỏ, viên chức, sinh viên; bao gồm ý thức dân tộc, tích cực tham gia những cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ XX.

-Đội ngũ công nhân xuất thân từ nông dân bị bóc lột, gồm tinh thần đấu tranh.

Xem thêm: Thời Khóa Biểu Lớp 2 Mới - Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Bài 10: Thời Khóa Biểu

3. Xu hướng mới vào cuộc vận động giải phóng dân tộc

-Tư tưởng dân chủ tư sản vày ảnh hưởng của cuộc Duy Tân ở Nhật Bản truyền vào Việt phái nam qua sách báo của Trung Quốc.