Cấu Trúc Rẽ Nhánh Tin Học 11

     

Nội dung bài học kinh nghiệm Bài 9: cấu trúc rẽ nhánhdưới trên đây sẽ trình diễn về cấu trúc rẽ nhánh trong môt tả thuật toán của một số bài toán đối chọi giản; phía dẫn các em viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ, dạng thiếu thông qua một vài bài toán vận dụng cụ thể;... Mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể của bài bác học.

Bạn đang xem: Cấu trúc rẽ nhánh tin học 11


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Rẽ nhánh

1.2.Câu lệnh if-then

1.3.Câu lệnh ghép

1.4.Một số ví dụ

2. Luyện tập Bài 9 Tin học tập 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đápBài 9 Tin học tập 11


Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a ( eq)0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c

Nếu Delta ví như Delta >=0 thìphương trình có nghiệm.

Hoặc rất có thể nói: ví như Delta nếu như ... Thì ... (Dạng thiếu)Nếu ... Thì ... Còn nếu không thì ... (Dạng đủ)

Cấu trúc này đượcgọi là cấu tạo rẽ nhánh thiếu với đủ.


Để mô tả kết cấu rẽ nhánh, Pascal sử dụng câu lệnh if-then. Tương xứng với nhị dạng mệnh đề thiếu cùng đủ nói làm việc trên, Pascal gồm hai dạng câu lệnh if-then:

a. Dạng thiếu

Cú pháp:If then ;

Trong đó:

Điều kiện: Là biểu thức quan hệ tình dục hoặc logic.Câu lệnh: là một câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 1. Sơ đồ kết cấu rẽ nhánh dạng thiếu

Ý nghĩa: Điều kiện sẽ được tính cùng kiểm tra. Giả dụ điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện, trường hợp điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ 2:

if Delta b. Dạng đủ

Cú pháp:

If then

else ;

Trong đó:

Điều kiện: Là biểu thức quan hệ nam nữ hoặc logic.Câu lệnh 1, câu lệnh 2: là 1 câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 2.Sơ đồ cấu tạo rẽ nhánh dạng đủ

Ý nghĩa:Điều kiện sẽ tiến hành tính cùng kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện tại câu lệnh 1, ngược lại thì thực hiện câu lệnh 2.

Chú ý 1: Trước từ khóa Else không gồm dấu chấm phẩy (;).

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 10 Nghị Luận Đại Cáo Bình Ngô Hay Nhất, Nghị Luận Tác Phẩm Đại Cáo Bình Ngô

Ví dụ 3:

if a hack 3 = 0 then write("a chia het mang đến 3")

else write("a khong phân tách het đến 3");


1.3. Câu lệnh ghép


Trong Pascal câu lệnh ghép bao gồm dạng:

Begin

;

End;

Chú ý 2: Sau END phải có dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ 4:

if D Ví dụ 5. tra cứu nghiệm thực của phương trình bậc hai:

ax2 + bx + c = 0 , với a ( eq)0.

Xây dựng ý tưởng:

Nhập 3 số a,b,c.Tính: delta:=b*b-4*a*c.Nếu delta

Dùng câu lệnh if-then dạng đủ.

Xác định bài bác toán:

Input: những hệ số a, b, c nhập tự bàn phím.Output: Đưa ra màn hình các nghiệm thực hoặc thông báo "Phuong trinh vo nghiem".

program Giai_PTB2;

uses crt;

var a,b,c: real;

D, x1, x2: real;

begin

clrscr;

write(" a, b, c: ");

readln(a, b, c);

D:= b*b – 4*a*c;

if D Ví dụ 5:

Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm phân chia hết cho 400 hoặc phân chia hết cho 4 dẫu vậy không phân tách hết cho 100. Ví dụ, các năm 2000, 2004 là năm nhuận và bao gồm số ngày là 366, các năm 1900, 1945 không hẳn là năm nhuận và bao gồm số ngày là 365.

Hướng dẫn:

Trong biểu thức đk ta sử dụng các phép toán lô ghích như là or, and để gộp những điều kiện lại với nhau.Dùng cấu tạo dạng đủ nhằm lập trình cho câu hỏi trên.

Biểu thức điều kiện: ((N thủ thuật 400 = 0) or (N hack 4 = 0) và (N hack 1000))

Xác định bài bác toán:

Input: N nhập từ bỏ bàn phím.

Xem thêm: Tuyến Gan Tiết Ra Dịch Gì Và Các Thành Phần Của Dịch Mật, Trào Ngược Dịch Mật

Output: Đưa số ngày của năm N ra màn hình.

program Nam_nhuan;