Cấu tạo và chức năng của adn

     

ADN là đại phân tử hữu cơ cấu trúc theo hình thức đa phân , những đơn phân là các nucleotit.ADN bao gồm hai chuỗi polinucleotit liên kết với cùng nhau theo nguyên tắc bổ sung Chức năng của ADN là mang , bảo vệ và truyền đạt thông tin di truyền


I. ADN

1. Cấu trúc hóa học tập của ADN

ADN là đại phân tử kết cấu theo phép tắc đa phân, 1-1 phân là những nucleotit. Từng nucleotit cấu tạo gồm 3 yếu tố : 

1 nơi bắt đầu bazơ nitơ (A, T, G, X) .  1 nơi bắt đầu đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) 1 cội Axit photphoric ((H_3PO_4))

Các loại nucleotit chỉ không giống nhau ở bazo nito nên bạn ta để tên các loại nucleotit theo tên của bazo nito. 

Nucleotit tức thời nhau liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị (phospho dieste) để khiến cho chuỗi polinucleotit.

Bạn đang xem: Cấu tạo và chức năng của adn

Liên kết hóa trị là links giữa gốc đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) của nucleotit này với gốc axit photphoric ((H_3PO_4)) của nucleotit không giống .

*

Hình 1 : kết cấu của một chuỗi polinucleotit

2. Cấu trúc không gian của phân tử ADN

Mỗi phân tử ADN gồm gồm hai chuỗi polinucleotit tuy nhiên song ngược chiều nhau( chiều 3"( ightarrow)5" và chiều 5"( ightarrow)3") . Những nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên lý bổ sung.

- A – T links với nhau bởi 2 link H

- G - X links với nhau bởi 3 link H

Từ hệ quả của nguyên tắc bổ sung thì ta rất có thể suy ra được con số nucleotit cùng thành phần của nucleotit ở mạch còn lại.

*
Hình 2 :Cấu chế tạo ra hóa học và cấu trúc không gian của phân tử ADN 

Khoảng phương pháp giữa nhì cặp bazo là 3,4A0

Một chu kì vòng xoắn tất cả 10 cặp nucleotit ( 20 nucleotit)

Đường kính của vòng xoắn là 20 A0

3. Tác dụng của phân tử ADN 

ADN có tính năng lưu duy trì truyền đạt và bảo quản thông tin di truyền giữa các thế hệ.

II. GEN

Gen là 1 trong những đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho 1 chuỗi pôlipeptit tốt ARN. 

Từ có mang gen ta thấy :


Gen có bản chất là ADN, bên trên một phân tử ADN chứa không hề ít gen ,

Nhưng điều kiện đủ để 1 đoạn ADN dược gọi là một trong những gen lúc nó mang thông tin mã hóa đến một sản phẩm nhất định .

1. Những loại ren :

Gen cấu trúc : mang tin tức mã hoá cho những sản phẩm tạo nên thành phần cấu tạo hay tính năng của tế bào.

Gen điều hoà : mang tin tức tạo ra thành phầm kiểm soát vận động các gen khác.

2. Cấu trúc chung của ren cấu trúc

Mỗi gen gồm hai mạch polinucleotit , tuy nhiên chỉ gồm mạch cội ( 3 "( ightarrow)5")mang thông tin mã hóa cho các axit amin, mạch còn sót lại được hotline là mạch xẻ sung 

 Mỗi gene mã hóa prôtêin có 3 vùng trình trường đoản cú nuclêôtit

*

Hình 3 : cấu trúc chung của một gen điển hình 

Vùng điều hòaNằm sống đầu 3’của gen,mang tín hiệu đặc biệt quan trọng giúp ARN polimeraza nhận ra và link để khởi động quy trình phiên mã và cất trình từ bỏ nucleotit điều hòa quá trình phiên mã.

Vùng mã hoáMang tin tức mã hóa những axit amin. 

Vùng kết thúc nằm ở đầu 5 " của mạch mã gốc có tín hiệu dứt phiên mã.


3.Phân biệt gen ở sinh vật dụng nhân sơ với sinh trang bị nhân thực .

*
 

Hình 4: Sự khác biệt của vùng mã hóa của SV nhân sơ với SV nhân thực 

Gen sinh sống SVNS và SVNT đông đảo có cấu tạo 3 phần giống hệt nhưng chúng riêng biệt với nhau bởi kết cấu vùng mã hóa :

Vùng mã hóa liên tục mã hóa axit amin có ở sinh đồ gia dụng nhân sơ nên người ta gọi là gen không phân mảnh. Vùng mã hóa ko liên thục bao gồm ở sinh thứ nhân thực . đa số các ren của sinh đồ nhân thực gồm vùng mã hóa không tiếp tục , các đoạn mã hóa axit amin(exon) và không mã hóa axit amin (intron) đan xen nhau nên gọi là gene phân mảnh.

III. CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan lại ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Tính số lượng các các loại nucleotit trong phân tử ADN.

 Theo phương pháp boror sung ta tất cả : A link với T bằng 2 links hidro và G links với X bởi 3 link H 

=> A = T; G = X

=> %A = %T; %G = %X.

=> %A+%G = %T+%X=50%.

=> N = A + T + G + X = 2A + 2G = 2 T + 2 X

Tính chiều dài gen: 

L = (fracN imes 3.42) => N = (frac2L3,4)

Tính số chu kì xoắn: C = (fracN20) => N = C x 20


Tính số link hiđrô của gen: H = 2A + 3G ( lk)

Tính khối lượng phân tử ADN (gen): MADN = N × 300 => N = (fracM300)

Tính số liên kết phôtphođieste .

Xem thêm: Việt Nam Tham Gia Vào Tổ Chức Wto Năm Nào ? Là Thành Viên Thứ Bao Nhiêu?

Trong phân tử ADN : links  PHOTPHODIESTE gồm có links giữa những gốc mặt đường và nơi bắt đầu axit của cùng một nucleotit và links cộng hóa trị giữa hai nucleotit.

+ con số liên kết HÓA TRỊ giữa những nucleotit: HT = N - 2.

+ số lượng liên kết giữa các gốc con đường và gốc axit trong mỗi nucleotit = N

=> Tổng số links PHOTPHODIESTEcủa ADN: N + (N - 2) = 2N - 2

 Ví dụ 1 : Một gen gồm chiều dài là 5100 A0, số nuclêôtit nhiều loại Adenin chiếm 20%. Hãy xác định:

 1. Số lượng từng loại nuclêôtit bên trên gen.

 2. Số link hydro của gen

 3. Số chu kỳ xoắn của gen.

4. Số link photphodieste trên mỗi mạch cùng trên phân tử ADN.

 Hướng dẫn giải bài xích tập.

1.Số nuclêôtit của gene (N) N = (fracL3,4)×2 = ( (frac51003,4) )×2 = 3000 (nu)

Số nuclêôtit từng nhiều loại (A, T, G, X)

 Theo NTBS

%A = %T = 20% => A = T = 3000×20% = 600 (nu)

 % G = %X = một nửa - 20% = 30%


 → G = X = %G × N = 3000 × 30% = 900 (nu)

2. Số links hyđrô trên gen

H = 2A + 3G = (2A + 2 G) + G = Nu + G = 3000 + 600 = 3600

 3. Số chu kỳ luân hồi xoắn = (fracN20) = (frac30002) = 1500.

4. Số links photphodieste

Trên từng mạch = N - 1 = 2999.

Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998.

Bài tập từ giải

Bài 1. Một gen bao gồm chiều nhiều năm là 4080 A0, số nuclêôtit các loại Adenin chiếm 20%.

1. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Khẳng định số liên kết hydro của gen

3. Xác minh số ribonucleotit trên mARN vị gen phiên mã

4. Khẳng định số chu kỳ xoắn của gen.

5. Xác minh số links photphodieste trên mỗi mạch cùng trên phân tử ADN.

ĐA :

1 . A = T = 480 ; G = X = 720

2. 3120 link H 

3. 1200 ribonucleotit

4. 120 chu kì xoắn 

Bài 2. Một gen bao gồm 3120 links hiđrô và tất cả 480 Adenin.

1. Tính số lượng và xác suất nuclêôtit của mỗi các loại của gen.

2. Khẳng định chiều nhiều năm gen.

3. Xác minh số link hóa trị giữa các nucleotit .

Xem thêm: Tranh Vẽ Chủ Đề Em Yêu Nước Sạch, Nguồn Nước, Em Yêu Hà Nội, Hoà Bình, Tổ Quốc

ĐA :

1. G = X = 720; 30% và A = T = 480 ; 20% .

2. L : 4080 A0

3. 2398 liên kết 

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay