Câu hỏi thì hiện tại hoàn thành

     

Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Nếu còn muốn học tốt tiếng anh bạn cần biết và phân biệt rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ hướng dẫn đầy đủ cho các bạn cấu trúc, giải pháp sử dụng, lốt hiệu nhận ra và bài bác tập thực hành rèn luyện. Không chỉ vậy, vào từng cách thực hiện Step Up sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận biết và các lưu ý với từng trường hợp đặc biệt để chúng ta học không thiếu thốn và đọc kiến thức thì bây giờ hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Câu hỏi thì hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì bây giờ Hoàn Thành

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn đạt về một hành vi đã chấm dứt cho tới lúc này mà ko bàn về thời gian ra mắt hành cồn đó.


2. Kết cấu thì lúc này Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– trong đó:

* S (subject): công ty ngữ

* Have/has: trợ rượu cồn từ

* PII: động từ phân trường đoản cú II (Quá khứ phân từ)

Nếu công ty ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu công ty ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy vẫn sống tại đây từ lúc tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đang dạy tiếng Tây Ban Nha khoảng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã chạm chán phải không hề ít khó khăn lúc làm dự án công trình đó.)

2. Câu đậy định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi đã không chạm chán mẹ trong một thời hạn dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không trở về quê hương của mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không thành thạo tiếng Pháp dẫu vậy anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled khổng lồ Finland? (Bạn đang từng du ngoạn tới Phần Lan bao giờ chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã dứt việc bên chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Mô tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong vượt khứ.

They have seen this contract two times. (Họ vẫn xem phiên bản hợp đồng này nhị lần.)He has researched three market & is working with on another one. (Anh ấy đã phân tích được ba thị phần và đang thường xuyên với thị phần tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong những thì giờ Anh, thì hiện nay tại xong và thì quá khứ đơn là 2 thì trong tổng tất cả các thì tiếng Anh có thể các bạn dễ bị lầm lẫn về cách sử dụng. Vậy đề xuất cần chú ý thật kỹ để khi áp dụng thì giờ đồng hồ Anh thật phù hợp tương ứng với từng ngữ cảnh nhé!


4. Vết hiệu nhận thấy thì lúc này Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp tiếng Anh đều sẽ có các dấu hiệu nhận biết khác nhau để hoàn toàn có thể áp dụng phù hợp. Với thì hiện tại hoàn thành, trong câu bạn sẽ có những từ, cấu tạo sau để thừa nhận biết:

4.1. Các từ phân biệt thì hiện tại hoàn thành

– just, recently, lately: sát đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: sẽ từng

– never: không từng, ko bao giờ

– yet: không (dùng cho câu bao phủ định với câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong vòng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong vòng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up lớn now = up khổng lồ the present: cho tới bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– đối chiếu hơn tốt nhất + thì hiện tại hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì lúc này hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh ngươi in Vietnam. (Đây là lần đầu tiên tôi được nạp năng lượng Bánh Mì sinh hoạt Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là một số loại sâm panh ngon nhất nhưng mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon độc nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm kỷ niệm nhất cơ mà tôi có trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của những trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành

– already, ever, just, never: sau “have/ has” bên cạnh đó đứng trước hễ từ phân tự II.

– already: cũng rất có thể đứng sinh hoạt cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa bắt đầu ra ngoài).

– yet: địa chỉ đứng sinh sống cuối câu và được sử dụng trong câu ngờ vực hoặc tủ định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa kể với gia đình anh ta về điều này đâu).

– so far, recently, lately, up to lớn present, up to lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra phiên bản báo cáo này vừa mới đây rồi).

Xem thêm: Cách Cắt Ngôi Sao 5 Cánh Chỉ Một Nhát Kéo, Cách Cắt Ngôi Sao Năm Cánh Bằng Giấy Cực Đơn Giản


tải về 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng vừa lòng cấu trúc, phương pháp dùng, vệt hiệu nhận biết 12 THÌ để áp dụng vào những chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài xích tập thì bây giờ Hoàn Thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện tại tại kết thúc với dấu hiệu nhận biết có áp dụng since cùng for

I …..(study) Vietnamese for the last đôi mươi years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that xe đạp for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: xong câu với lưu ý cho sắn

1. A: vì chưng you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming to lớn the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc cùng viết lại câu với tự just, yet và already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings và the caller says ‘Can I speak lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going lớn a khách sạn tonight. You phone khổng lồ seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone khổng lồ reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place to live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: lựa chọn dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài tập chuyển đổi thì hiện tại tại xong sang vượt khứ đơn

She hasn’t written to me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi và Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote lớn me was in March.Mrs.Linh started lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi & Bin were married.It’s years since he wrote khổng lồ me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá phát âm IPA trên app Hack óc Pro – vắt chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên vẫn tự tin há miệng phát âm dựa vào tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.

Xem thêm: Hệ Thống Học Và Thi Trực Tuyến Hanoi Study, Hệ Thống Học Và Thi Trực Tuyến Hà Nội Study


Với toàn bộ kiến thức về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành thực tế trên đây, Step Up tin rằng chúng ta đã nắm vững và rất có thể vận dụng trót lọt tru khi sử dụng ngữ pháp tiếng Anh, kết phù hợp với vốn trường đoản cú vựng của mình bạn trả toàn hoàn toàn có thể giao tiếp đầy niềm tin với người phiên bản xứ.