Câu Điều Kiện Loại 2 Dùng Was Hay Were

     

Câu điều kiện là 1 trong điểm ngữ pháp quan trong trong không ít bài thi và trong tiếp xúc hằng ngày. 4Life English Center (tinhdaudua.com.vn) sẽ hướng dẫn cho chính mình đọc về câu đk loại 2 bao gồm: Khái niệm, công thức, biện pháp dùng.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 2 dùng was hay were

*
Câu đk loại 2
3. Giải pháp dùng câu đk loại 2 4. Các biến thể của câu đk loại 2 5. Bài tập về câu điều kiện loại 2

1. Có mang câu điều kiện loại 2

Câu đk loại 2 là câu dùng để diễn tả một hành động, sự việc dựa vào một điều kiện không có thật ở hiện tại và sẽ không còn xảy ra trong tương lai.

2. Công thức câu điều kiện loại 2

Mệnh đề điều kiện: If + S + V-ed/V2If + (HTĐ/QKĐ/QKHT)Mệnh đề chính: S + would/could/should… + V-infS + would/could/should… + V-ing.Lưu ý: Người bản xứ thường áp dụng dùng “were” ở tất cả các ngôi nuốm cho “was”.

Ví dụ: If he were younger, he would travel more.

If I were you, I would get a new job.

3. Cách dùng câu điều kiện loại 2

3.1. Đưa ra lời khuyên

Cấu trúc phổ cập của phương pháp dùng này là: If I were you, I would…

Ví dụ: If I were you, I would not accept becoming his subordinate.

Câu điều kiện loại II còn được sử dụng khi bạn có nhu cầu hỏi fan khác lời khuyên.

Ví dụ: What would you vày if you were me?

Lưu ý: hoàn toàn có thể dùng “was” đến chủ ngữ số không nhiều hoặc số nhiều. Ví như “If she was…” tốt “If I was him…”, “If I was you…”. Tuy nhiên, lời nói sẽ trở nên thiếu trang trọng, thậm chí là là bất kế hoạch sự.

3.2. Đưa ra câu hỏi mang tính đưa thuyết

Câu hỏi mang ý nghĩa giả thuyết là phong cách mang ý nghĩa sâu sắc tưởng tượng không chân thực. Trường hòa hợp này là không thực tiễn và thậm chí không có chức năng xảy ra vào tương lai. Kết cấu của câu hỏi này là: What would you bởi vì if…?

Ví dụ: What would you bởi if you had to do this project?

Ngoài ra, bạn cũng có thể tượng tượng rằng bạn sẽ làm gì trong một trường hợp giả định nào đó bằng cấu trúc:

If you could…?

Ví dụ: If you saw someone drowning, what would you do?

3.3. Nói tới một điều trả tưởng

Câu điều kiện loại 2 có thể dùng để đưa ra một tưởng tượng của bản thân về một quả đât khác, một cuộc sống khác của người tiêu dùng hoặc của những người xung quanh.

Ví dụ: If I won a big prize in a lottery, I’d give up my job.

3.4. Đưa ra một yêu mong lịch sự

It would be great if you could…

Ví dụ: It would be really great if you can call me tonight.

3.5. Đưa ra lí vị vì sao bạn không thể làm gì (Từ chối đề nghị của ai đó)

Ví dụ: If there were more hours in a day, I would happily help you with this project.

4. Những biến thể của câu điều kiện loại 2

*
Các biến chuyển thể của câu đk loại 2

4.1. Biến chuyển thể mệnh đề IF

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: If you were studying, I wouldn’t disturb you.

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: He would never know this secret if his mother had not revealed it.

Xem thêm: Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 12 Trường Thpt Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

4.2. Biến đổi thể mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing.

Ví dụ:

If she weren’t always so late, she would be promoting now.

If we won the lottery, we would be traveling the world now.

If + past simple, past simple.

Ví dụ:

If I spoke perfect English, I had a good job.

If you had a better job, we were able lớn buy a new car.

5. Bài bác tập về câu đk loại 2

*
Bài tập về câu điều kiện loại 2

5.1. Bài xích tập 1

 If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the poor. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it to lớn the police.If she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.

5.2. Bài xích tập 2

1. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

doesn’t agreedidn’t agreehadn’t agreedwouldn’t agree

2. Had you told me that this was going khổng lồ happen, I __________it.

would have never believeddon’t believehadn’t believedcan’t believe

3. Unless you __________all of my questions, I can’t vày anything to lớn help you.

answeredanswerwould answerare answering

4. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.

didn’t makewouldn’t have madewon’t makedon’t make

5. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.

I will never mentionI never mentionwill I never mentionI don’t mention

6. Bởi you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

spokespeakhad spokenwill speak

7. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

had I knowndid I knowIf I knowIf I would know

8. __________more help, I would điện thoại tư vấn my neighbor.

neededshould I needI have neededI should need

9. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

would have visitedvisitedhad visitedvisit

10. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

Xem thêm: Yêu Cầu Điện Áp Đặt Vào Nguồn Một Chiều Là, Điện Một Chiều

havewould havehad hadshould have

5.3. Đáp án

Bài 1:

were/would trywould you do/sawwere/would askfound/would takewere/would bewould be/saw

Bài 2:

CABBAAABAC

Trên đây là tổng hợp kỹ năng về câu điều kiện loại 2 do 4Life English Center (tinhdaudua.com.vn) thực hiên. Mong muốn sẽ hữu ích đối với các bạn.