Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

     

Cách cân nặng bằng phản ứng oxi hóa khử cấp tốc nhất bao gồm lẽ luôn là vấn đề mà những bạn học sinh lưu chổ chính giữa nhất. Để cân nặng bằng phản ứng ko chỉ cần sự tỉ mỉ, tư duy nhưng mà cần cả một số mẹo.

Bạn đang xem: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử

*

1.Cách cân nặng bằng phản ứng lão hóa khử cấp tốc nhất

Nội dung 1: Số oxi hoá, phương pháp tính số thoái hóa của nguyên tố trong số hợp chất hóa học

Số thoái hóa của một nguyên tố trong phân tử là số điện tích của nguyên tử đó vào công thức hóa học, tức hiểu rằng liên kết giữa các nguyên tử nguyên tố vào phân tử là liên kết ion.

Quy tắc xác định số lão hóa của những chất:

- trong đơn chất, số lão hóa nguyên tố là 0.

-Tổng các số oxi hoá của những nguyên tử trong công thức phân tử (trung hoà điện) bằng 0.

-Tổng các số oxi hoá của những nguyên tử nguyên tố vào một ion phức tạp bằng điện tích của ion đó.

-Khi tham gia vào phân tử, số oxi hoá của 2 nguyên tố cơ bản bao gồm trị số ko đổi: H là +1, O là -2 …

Lưu ý: Dấu của số oxi hoá đặt trước nhỏ số, cùng dấu của điện tích ion đặt sau nhỏ số (số oxi hóa Fe+3 ; Ion sắt (III) ghi: Fe3+. Đây là lưu ý quan tiền trọng trong cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

*
*

Nội dung 2: những phương pháp cân nặng bằng phản ứng oxi hoá khử

Phương pháp 1: Phương pháp cân bằng đại số đơn giản

-Nguyên tắc khi cân nặng bằng: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố nằm ở hai vế luôn luôn bằng nhau.

-Quy trình cân bằng: Đặt ẩn số là những hệ số hợp thức. Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng để cân nặng bằng nguyên tố cùng lập phương trình đại số.

Ví dụ: a FeS2 + b O2→ c Fe2O3 + d SO2

Ta có: sắt : a = 2c

S : 2a = d

O : 2b = 3c + 2d

Chọn c = 1 thì a=2, d=4, b = 11/2

Nhân tất cả hai vế với 2 ta được phương trình mới

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

*

Phương pháp 2: Sử dụng theo phương pháp cân bằng electron

Nguyên tắc: dựa vào sự bảo toàn số electron nghĩa là tổng số electron của chất khử cho luôn luôn luôn bằng tổng số electron chất oxi hóa nhận.

Các bước cân nặng bằngcân bằng phản ứng oxi hoá khử

-Bước 1: ngừng sơ đồ phản ứng với các nguyên tố có sự cụ đổi số oxi hóa.

-Bước 2: hoàn thiện các quá trình: khử (cho electron), oxi hóa (nhận electron).

-Bước 3:Cân bằng electron: nhân hệ số để:

Tổng số electron cho = tổng số electron nhận.

(tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng).

-Bước 4: cân bằng nguyên tố không vắt đổi số oxi hoá :

kim loại (ion dương):gốc axit (ion âm).môi trường (axit, bazơ).nước (cân bằng H2O để cân bằng hiđro).

-Bước 5: Kiểm soát số nguyên tử oxi ở 2 vế (phải bằng nhau).

Xem thêm: Huy Hiệu Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, Các Biểu Trưng Của Đội Tntp Hcm

Ví dụ:

Fe + H2SO4 đặc rét → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe0 → Fe+3 + 3e

1 x 2Fe0 → 2Fe+3 + 6e

3 x S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20

Phương pháp số 3: phương pháp cân nặng bằng phương trình thoái hóa khử theo ion – electron:

Đối tượng áp dụng: sử dụng vào các quy trình diễn ra trong những dung dịch, bao gồm sự xuất hiện của môi trường (H2O, dung dịch axit, bazơ tham gia).

Các nguyên tắc cơ bản áp dụng:

Trường hợp phản ứng tất cả axit tham gia: bên nào của phương trình thừa O phải thêm H+ để tạo H2O cùng ngược lại.Trường hợp phản ứng bao gồm bazơ tham gia: mặt nào của phương trình thừa O phải thêm H2O để tạo ra OH-

Các bước tiến hành:

-Bước 1: Tách các ion, tính số các nguyên tố có số oxi hóa cố gắng đổi sau đó viết các nửa phản ứng oxi hóa – khử.

-Bước 2: cân bằng các bán phản ứng:

+ cân bằng số nguyên tử của nguyên tố ở nhì vế trong phương trình

+Thêm H+ hoặc OH-

+Thêm H2O để làm đảm bảo cân nặng bằng số nguyên tử H

+Tính toán sao cho số nguyên tử oxi ở 2 vế phải cân bằng.

+Tiếp theo là cân nặng bằng điện tích: thêm electron vào mỗi nửa phản ứng để cân nặng bằng điện tích trong phương trình

-Bước 3: cân nặng bằng electron: tiến hành nhân hệ số để:

Tổng số electron đến = tổng số electron nhận.

(tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng).

-Bước 4: Cộng tổng các nửa phản ứng ta có phương trình ion thu gọn.

-Bước 5: Để chuyển phương trình dạng ion thu gọn thành phương trình ion đầy đủ và phương trình phân tử cần cộng vào 2 vế những lượng bằng nhau các cation hoặc anion để bù trừ điện tích ta cân nặng bằng được phản ứng oxi hóa khử.

+ Đặt hệ số để cân bằng: 2P + 5/2O2→ P2O5

+ Nhân các hệ số với mẫu số bình thường nhỏ nhất để khử các phân số. Ỏ đây nhân 2.

2.2P + 2.5/2O2→ 2P2O5

hay 4P + 5O2→ 2P2O5

Phương pháp số 4. Phương pháp nguyên tử nguyên tố

Đây là một phương pháp hơi đơn giản. Khi cân nặng bằng ta cố ý viết những đơn chất khí (H2, O2, C12, N2…) dưới dạng nguyên tử riêng biệt rồi lập luận qua một số bước.

Ví dụ: cân bằng phản ứng phường + O2 → P2O5

Ta viết: p + O → P2O5

Để tạo thành 1 phân tử P2O5cần 2 nguyên tử p và 5 nguyên tử O:

2P + 5O –> P2O5

Nhưng phân tử oxi bao giờ cũng gồm nhị nguyên tử, như vậy nếu lấy 5 phân tử oxi tức là số nguyên tử oxi tăng lên gấp 2 thì số nguyên tử phường và số phân tử P2O5cũng tăng lên gấp 2, tức 4 nguyên tử p. Và 2 phân tử P2O5

Do đó: 4P + 5O2–> 2P2O5

Phương pháp số5: Phương pháp hóa trị tác dụng

Hóa trị tác dụng là hóa trị của đội nguyên tử hay nguyên tử của các nguyên tố vào chất tham gia và tạo thành trong PUHH.

Áp dụng phương pháp này cần tiến hành những bước sau:

+ Xác định hóa trị tác dụng:

II – I III – II II-II III – I

BaCl2+ Fe2(SO4)3→ BaSO4+ FeCl3

Hóa trị tác dụng lần lượt từ trái qua phải là:

II – I – III – II – II – II – III – I

Tìm bội số chung nhỏ nhất của những hóa trị tác dụng:

BSCNN(1, 2, 3) = 6

+ Lấy BSCNN chia cho các hóa trị ta được những hệ số:

6/II = 3, 6/III = 2, 6/I = 6

Thay vào phản ứng:

3BaCl2+ Fe2(SO4)3→ 3BaSO4+ 2FeCl3

Dùng phương pháp này sẽ củng cố được khái niệm hóa trị, phương pháp tính hóa trị, nhớ hóa trị của những nguyên tố thường gặp.

Phương pháp số 6: Phương pháp cần sử dụng hệ số phân số

Đặt những hệ số vào các công thức của những chất thâm nhập phản ứng, không phân biệt số nguyên xuất xắc phân số làm sao để cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau. Sau đó khử mẫu số thông thường của tất cả các hệ số.

Ví dụ: p + O2–> P2O5

Phương pháp số 7: Phương pháp “chẵn – lẻ”

Một phản ứng sau khi đã cân nặng bằng thì số nguyên tử của một nguyên tố ở vế trái bằng số nguyên tử nguyên tố đó ở vế phải. Do vậy nếu số nguyên tử của một nguyên tố ở một vế là số chẵn thì số nguyên tử nguyên tố đó ở vế kia phải chẵn. Nếu ở một công thức nào đó số nguyên tử nguyên tố đó còn lẻ thì phải nhân đôi.

Ví dụ: FeS2+ O2→ Fe2O3+ SO2

Ở vế trái số nguyên tử O2là chẵn với bất kỳ hệ số nào. Ở vế phải, vào SO2oxi là chẵn nhưng trong Fe2O3oxi là lẻ yêu cầu phải nhân đôi. Từ đó cân nặng bằng tiếp những hệ số còn lại.

Xem thêm: Ảnh Goku Bản Năng Vô Cực Đẹp Nhất ❤️Ảnh Songoku Ultra Instinct

2Fe2O3→ 4FeS2→ 8SO2+ 11O2

Đó là thứ tự suy ra các hệ số của những chất. Nuốm vào PTPU ta được:

4FeS2+ 11O2 → 2Fe2O3+ 8SO2

Phương pháp số8: Phương pháp xuất phân phát từ nguyên tố thông thường nhất

Chọn nguyên tố gồm mặt ở nhiều hợp chất nhất vào phản ứng để bắt đầu cân bằng hệ số các phân tử.

Ví dụ: Cu + HNO3→ Cu(NO3)2+ NO + H2O

Nguyên tố có mặt nhiều nhất là nguyên tố oxi, ở vế phải tất cả 8 nguyên tử, vế trái có 3. Bội số thông thường nhỏ nhất của 8 và 3 là 24, vậy hệ số của HNO3là 24 /3 = 8

Ta có 8HNO3→ 4H2O + 2NO (Vì số nguyên tử N ở vế trái chẵn)