Cách tính năng lượng ion hóa thứ nhất

     

tích điện ion hóa là lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử khí để đào thải một electron ngoài quỹ đạo quanh đó cùng của nó. Đây là năng lượng ion h


*

NộI Dung:

Sự biệt lập chính - tích điện ion hóa trước tiên và vật dụng hai

Năng lượng ion hóa là lượng năng lượng quan trọng của một nguyên tử khí để sa thải một electron ngoài quỹ đạo kế bên cùng của nó. Đây là tích điện ion hóa vì nguyên tử nhận ra điện tích dương sau khi sa thải electron và biến ion tích năng lượng điện dương. Mỗi và mọi nguyên tố hóa học có một giá chỉ trị năng lượng ion hóa nắm thể. Điều này là do những nguyên tử của một nguyên tố khác với các nguyên tử của một yếu tố khác. Năng lượng ion hóa trước tiên và thiết bị hai bộc lộ lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử để thải trừ một electron với một electron khác, tương ứng. Sự biệt lập chính giữa năng lượng ion hóa thứ nhất và sản phẩm công nghệ hai là các năng lượng ion hóa thứ nhất có giá trị nhỏ hơn tích điện ion hóa lắp thêm hai cho 1 nguyên tố cố gắng thể.Bạn vẫn xem: bí quyết tính tích điện ion hóa

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Tích điện ion hóa đầu tiên là gì - Định nghĩa, xu thế trong bảng tuần hoàn 2. Năng lượng ion hóa lắp thêm hai là gì - Định nghĩa, xu thế trong bảng tuần hoàn 3. Sự khác biệt giữa năng lượng ion hóa trước tiên và thứ hai - so sánh sự khác biệt chính

Thuật ngữ chính: năng lượng ion hóa sản phẩm công nghệ nhất, năng lượng ion hóa, tích điện ion hóa sản phẩm công nghệ hai, vỏ

*

Năng lượng ion hóa đầu tiên là gì

Năng lượng ion hóa đầu tiên là lượng năng lượng cần thiết của một nguyên tử trung tính dạng khí để vứt bỏ electron không tính cùng của nó.Electron ko kể cùng này nằm ở vị trí quỹ đạo không tính cùng của một nguyên tử. Vị đó, electron này có năng lượng cao nhất trong số những electron không giống của nguyên tử đó. Bởi vì đó, tích điện ion hóa trước tiên là năng lượng cần thiết để thải electron năng lượng tối đa từ ​​nguyên tử. Phản bội ứng này thực chất là một bội phản ứng nhiệt. Điều này có thể được giới thiệu trong một phản ứng như sau.

Bạn đang xem: Cách tính năng lượng ion hóa thứ nhất

X(g) → X(g)+ + e–

Khái niệm này được liên kết với một nguyên tử tích điện trung tính do các nguyên tử tích năng lượng điện trung tính chỉ bao hàm số electron lúc đầu mà nguyên tố nên được cấu tạo. Tuy nhiên, năng lượng quan trọng cho mục tiêu này phụ thuộc vào vào loại nguyên tố. Nếu tất cả các electron được ghép nối vào một nguyên tử, nó đòi hỏi năng lượng cao hơn. Nếu tất cả một electron không ghép cặp, nó yên cầu năng lượng tốt hơn. Mặc dù nhiên, giá trị cũng phụ thuộc vào vào một số sự khiếu nại khác. Ví dụ, nếu bán kính nguyên tử cao, cần một lượng tích điện thấp vì electron ngoại trừ cùng nằm bí quyết xa phân tử nhân. Lúc ấy lực hút giữa electron này và hạt nhân thấp. Vày đó, nó có thể dễ dàng được gỡ bỏ. Tuy thế nếu nửa đường kính nguyên tử thấp, thì electron bị thu hút rất lớn vào hạt nhân. Sau đó, rất khó khăn để được vứt bỏ khỏi nguyên tử.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố cho biết một mô hình nhất định hoặc xu hướng biến hóa năng lượng ion hóa đầu tiên trong suốt những thời kỳ của nó. Khi đi xuống một tổ của bảng tuần hoàn, tích điện ion hóa đầu tiên giảm do nửa đường kính nguyên tử tăng xuống nhóm.


*

Hình 1: Xu hướng năng lượng ion hóa trước tiên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố

Hình ảnh trên cho thấy năng lượng ion hóa trước tiên được đổi khác như ráng nào trong veo một khoảng thời gian. Những khí cao cả có tích điện ion hóa đầu tiên tối đa vì các nguyên tố này còn có các nguyên tử được cấu trúc từ vỏ electron hoàn toàn. Do đó, những nguyên tử này có tính ổn định cao. Bởi vì tính bình ổn này, rất khó khăn để đào thải electron ngoài cùng.

Năng lượng ion hóa sản phẩm hai là gì

Năng lượng ion hóa sản phẩm hai có thể được khái niệm là lượng năng lượng quan trọng để thải trừ một electron kế bên cùng khỏi một nguyên tử có điện tích dương. tinhdaudua.com.vnệc sa thải electron khỏi nguyên tử tích điện trung tính dẫn đến điện tích dương. Điều này là vì có đủ những electron để trung hòa - nhân chính điện tích dương của phân tử nhân. tinhdaudua.com.vnệc sa thải một electron không giống khỏi nguyên tử tích điện dương này sẽ yên cầu một năng lượng rất cao. Lượng năng lượng này được hotline là năng lượng ion hóa sản phẩm hai. Điều này hoàn toàn có thể được đưa ra trong một làm phản ứng như bên dưới đây.

X(g)+ → X(g)+2 + e–

Năng lượng ion hóa sản phẩm hai luôn luôn có quý hiếm cao hơn năng lượng ion hóa đầu tiên vì vô cùng khó sa thải electron ngoài nguyên tử tích năng lượng điện dương đối với nguyên tử tích điện trung tính; điều này là vì phần còn lại của những electron bị phân tử nhân duyên dáng cao sau khi loại bỏ một electron ngoài nguyên tử trung tính.


*

Hình 2: Sự biệt lập giữa tích điện ion hóa lắp thêm nhất, đồ vật hai với thứ bố trong kim loại chuyển tiếp

Hình hình ảnh trên cho biết thêm sự khác biệt giữa năng lượng ion hóa vật dụng nhất, máy hai và thứ ba. Sự khác biệt này xẩy ra vì tinhdaudua.com.vnệc đào thải các điện tử trở nên trở ngại với sự gia tăng của năng lượng điện dương. Hơn nữa, khi các electron bị loại bỏ, nửa đường kính nguyên tử bị giảm. Nó cũng gây khó khăn cho tinhdaudua.com.vnệc loại bỏ một điện tử khác.

Sự khác biệt giữa năng lượng ion hóa đầu tiên và vật dụng hai

Định nghĩa

Năng lượng ion hóa sản phẩm hai: năng lượng ion hóa trang bị hai là lượng năng lượng quan trọng của một nguyên tử tích năng lượng điện dương để thải trừ một electron bên cạnh cùng.

Xem thêm: Bài Tập Thực Hành Html Và Css Cơ Lời Giải, Bài 12: Bài Tập Tổng Hợp Html Và Css

Giá trị

Năng lượng ion hóa đầu tiên: tích điện ion hóa đầu tiên tương đối có mức giá trị thấp.

Năng lượng ion hóa thiết bị hai: năng lượng ion hóa vật dụng hai tương đối có giá trị cao.

Loài bắt đầu

Năng lượng ion hóa đầu tiên: tích điện ion hóa trước tiên được xác định liên quan mang đến một nguyên tử tích điện trung tính.

Năng lượng ion hóa vật dụng hai: năng lượng ion hóa đồ vật hai được xác minh liên quan cho một nguyên tử tích điện dương.

Sản phẩm cuối

Năng lượng ion hóa đầu tiên: Sản phẩm cuối cùng là một nguyên tử tích điện +1 sau lần ion hóa đầu tiên.

Năng lượng ion hóa sản phẩm công nghệ hai: Sản phẩm cuối cùng là một nguyên tử tích năng lượng điện +2 sau lần ion hóa vật dụng hai.

Xem thêm: Ta Còn Em Một Màu Xanh Thời Gian, Em Ơi Hà Nội Phố

Phần kết luận

Giá trị tích điện ion hóa rất quan trọng trong tinhdaudua.com.vnệc xác định tài năng phản ứng của những nguyên tố hóa học. Nó cũng bổ ích trong tinhdaudua.com.vnệc khẳng định xem một phản nghịch ứng chất hóa học sẽ xẩy ra hay không. Tích điện ion hóa đôi lúc đóng phương châm là năng lượng kích hoạt cho 1 phản ứng nhất định. Sự biệt lập chính giữa tích điện ion hóa đầu tiên và vật dụng hai là tích điện ion hóa thứ nhất có quý giá thấp hơn tích điện ion hóa lắp thêm hai cho 1 nguyên tố cố thể.