Cách tìm số dư của phép chia

     

Để search số dư trong phép chia bao gồm số thập phân tương đối thuận lợi nếu các em cầm được cách chia số thập phân và xác xác định trí của vết phẩy.

Bạn đang xem: Cách tìm số dư của phép chia

Bạn vẫn xem: tra cứu số dư vào phép chia

Trong phép chia tất cả số thập phân thì số dư rất có thể là số thập phân.

Và các em buộc phải ghi nhớ hầu như gạch đầu loại dưới đây.

– con số chữ số vào phần thập phân của số dư bằng tổng con số các chữ số vào phần thập phân của số phân chia và thương.

– vết phẩy của số dư buộc phải thẳng cột với vệt phẩy của số bị chia.

– trường hợp hàng làm sao của phần thập phân trong số dư còn thiếu thì thêm chữ số 0 vào sản phẩm đó.

Cụ thể về cách khẳng định (tìm) số dư vào phép chia số thập phân những em đọc ví dụ tiếp sau đây để cầm cố rõ.

Ví dụ 1: tìm số dư vào phép phân tách 5,29 : 4 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

Giải

Bước 1: triển khai phép chia:


*

Bước 2: tra cứu số dư:

Cách 1: chiếu thẳng dấu phẩy làm việc số bị phân tách xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười cần ta thêm 0 vào hàng đó.

Vậy số dư vào phép chia đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Cách 2: số lượng các chữ số vào phần thập phân của số phân tách và yêu mến là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Vậy số dư trong phép chia đó là 0,01

Thử lại: 1,32 × 4 + 0,01 = 5,29 (đúng).

Ví dụ 2: Hãy tìm số dư vào phép chia 43 : 52 lúc thương chỉ đem đến ba chữ số tại đoạn thập phân.

Giải

Bước 1: thực hiện phép chia:


*

Bước 2: tra cứu số dư:

Cách 1: chiếu trực tiếp dấu phẩy ngơi nghỉ số bị phân chia xuống thì phần thập phân khuyết hàng phần mười bắt buộc ta thêm 0 vào mặt hàng đó.

Vậy số dư trong phép phân chia đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Cách 2: số lượng các chữ số vào phần thập phân của số phân tách và mến là:

0 + 3 = 3 (chữ số)

Vậy số dư vào phép chia đó là 0,048.

Thử lại: 0,826 × 52 + 0,048 = 43 (đúng).

Ví dụ 3: Hãy tìm kiếm số dư trong phép phân tách 16593 : 125,2 khi thương chỉ lấy mang đến hai chữ số tại đoạn thập phân.

Giải

Bước 1: thực hiện phép chia:


*

Bước 2: search số dư:

Cách 1: Đây là phép chia một vài tự nhiên cho một vài thập phân bắt buộc ta coi số tự nhiên đó là số thập phân mà lại phần thập phân bởi 0 (16593 = 16593,0) để xác minh số dư.

Chiếu thẳng vết phẩy làm việc số bị chia xuống thì phần thập phân là 244, phần nguyên là 0. Cho nên vì vậy số dư trong phép chia đó là 0,244.

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Xem thêm: Sách 500 Bài Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 1, 500 Bài Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 1

Cách 2: con số các chữ số vào phần thập phân của số phân chia và yêu mến là:

1 + 2 = 3 (chữ số)

Thử lại: 132,53 × 125,2 + 0,244 = 16593 (đúng).

Ví dụ 4: Hãy tìm kiếm số dư vào phép phân tách 19,73 : 5,8 lúc thương rước đến bốn chữ số ở đoạn thập phân.

Giải

Bước 1: triển khai phép chia:


*

Bước 2: tìm kiếm số dư:

Cách 1: chiếu thẳng dấu phẩy thuở đầu ở số bị phân chia xuống thì phần thập phân khuyết sản phẩm phần mười, hàng phần trăm và sản phẩm phần nghìn phải ta thêm 0 vào bố hàng đó.

Vậy số dư vào phép phân tách trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Cách 2: số lượng các chữ số vào phần thập phân của số chia và yêu quý là:

1 + 4 = 5 (chữ số)

Vậy số dư trong phép phân tách trên là 0,00014.

Thử lại: 3,4017 × 5,8 + 0,00014 = 19,73 (đúng).

Ví dụ 5: sau thời điểm thực hiện tại phép chia:


*

– các bạn Xuân nói: phép chia này còn có số dư là 1.

– các bạn Hạ nói: phép chia này còn có số dư là 0,1.

– chúng ta Thu nói: phép chia này có số dư là 0,01.

– chúng ta Đông nói: phép chia này còn có số dư là 0,001.

Biết rằng chỉ một bạn nói đúng. Hỏi các bạn đó là ai? vị sao? (Đề thi HSG lớp 5, TP Hà Nội, năm 2002)

Giải

Cách 1:


Chiếu thẳng vệt phẩy nghỉ ngơi số bị chia xuống thì phần thập phân là 01, phần nguyên là 0. Cho nên số dư trong phép phân chia đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy các bạn Thu nói đúng.

Cách 2: số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và mến là:

0 + 2 = 2 (chữ số)

Do kia số dư trong phép chia đó là 0,01.

Thử lại: 65,37 × 12 + 0,01 = 784,45 (đúng).

Vậy chúng ta Thu nói đúng.

Bài tập từ bỏ luyện:

1. Hãy search số dư trong phép phân tách 72,59 : 19 lúc thương lấy mang đến năm chữ số tại đoạn thập phân.

2. Hãy tra cứu số dư trong phép phân tách 475 : 21 lúc thương chỉ lấy mang đến hai chữ số tại đoạn thập phân.

Xem thêm: Tải Bộ Đề Kiểm Tra 45 Phút Môn Ngữ Văn Lớp 6 Kì 2 Môn Ngữ Văn Lớp 6

4. Hãy search số dư trong phép phân chia 1456,3 : 12,4 khi thương chỉ lấy đến hai chữ số ở đoạn thập phân.

5. Số gồm 1995 chữ số 7 khi chia cho 15 thì phần thập phân của yêu quý là bao nhiêu ?


Follow Us


Có gì mới


Trending


soi mong mn thabetsoi cầu kubettỷ lệ kèo trơn đátỷ lệ kèo