Cách thêm s và es vao dong tu

     

Hướng dẫn cách thêm s es vào sau hễ từ phân chia với công ty ngữ ngôi thứ bố số ít She, he, it nghỉ ngơi thì bây giờ đơn trong giờ Anh và biện pháp phát âm. Nhưng yêu cầu nhớ, bình thường ta chỉ chia đuôi “s” cùng “es” mang lại động từ vào câu khẳng định, còn thể đậy định và nghi hoặc thì không, bắt buộc dùng rượu cồn từ nguyên thể.

Bạn đang xem: Cách thêm s và es vao dong tu


*

Tóm tắt giải pháp thêm s,es rượu cồn từ:

-Thêm “es” vào sau rượu cồn từ tận cùng bằng “o, x, ss, sh, ch”.

-Động tự tận cùng bằng “nguyên âm + y”, thay đổi y thành i vàthêm es.

-Số còn lại, hễ từ sẽ thêm s vào sau.

Tóm tắt cách phát âmđộng từ đuôi s, es:

-Phát âm thành /s/ khi rượu cồn từ có âm tận thuộc là /p/, /t/, /k/,/f/.

-Phát âm thành /iz/ khi động từ bao gồm âm tận cùng là /s/, /z/,/ʃ/, /tʃ/, /dʒ/.

-Phát âm thành /z/ khi cồn từ gồm âm tận cùng bằng nguyên âmvà những phụ âm hữu thanh còn lại.

Dưới đây, tinhdaudua.com.vn vẫn đi cụ thể từng trường thích hợp và lý giải rõ hơn về cách thêm s es sau động từ. Từng phần đều sở hữu ví dụ minh họa để các người dễ dàng nắm bắt và nhớ lâu.

Thêm s, es vào sau rượu cồn từ khi nào?

Đầu tiên, chúng taxem qua dạng thức của Thì bây giờ đơn để phân tách động từ mang đến đúng.

Thể khẳng định:

I/we/you/they + verb nguyên thể

He/she/it + verb + s/es

Thể phủ định:

I/we/you/they + don’t + verb nguyên thể

He/she/it + doesn’t + verb nguyên thể

Nghi vấn:

Do + I/we/you/they + verb?

Does + He/she/it + verb?

Vì vậy, cách chia s, es hễ từ vào trường hợp đi với ngôithứ 3 số không nhiều ở thì hiện tại đơn và trong câu khẳng định. Còn câu phủ định, nghivấn chúng ta để cồn từ nguyên thể không chia. Khi thêm s, es sau hễ từ thìta nhờ vào chữ chiếc cuối dùng làm quyết định, còn phạt âm thì phụ thuộc “phiên âm”quốc tế, tức âm huyết cuối cùng.

Chi tiết cách thêm s,es sau rượu cồn từ

Chúng ta thêm đuôi s với es vào sau hễ từ thường phân tách vớingôi thứ cha số không nhiều ở thì bây giờ đơn (He, She, It). Đa số hễ từ trong tiếnganh phân tách với chủ ngữ ngôi đồ vật 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn sẽ tiến hành thêm “s”, chỉcác ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt sẽ thêm “es” hoặc dạng bất quy tắc.

1.Chúng ta thêm “es” sau rượu cồn từ có vần âm tận cùng bằng “o, x, ss,sh, ch”.

Xem thêm: Những Kịch Bản Hài Ngắn Về Học Tập 9: Kịch Bản Phim Hài, Truyện Cười

Go →goes

Cross →crosses

Teach →teaches

Fix →fixes

Brush →brushes

2.Với đều động từ bỏ tận cùng bằng “y” dài, trước đó là 1 trong phụ âm (khôngphải o, u, a, e, i), thì ta bỏ “y” dài và thêm “ies” vào.

Fly → flies

Carry → carries

Study → studies

Hurry → hurries

Nhưng say → saysvì trước “y” là 1 trong nguyên âm (o, u, a, e, i).

3.Động từ xong bằng 1 nguyên âm + y, ta chia sẻ thêm s.

Play → plays.

Say → says

4.Đa số rượu cồn từ ta thêm “s” khi phân chia ở ngôi thứ 3 số ít bây giờ đơn.

Run →runs

Talk →talks

Stand →stands

5.Dạng bất quy tắc:

Have → has.

Cách phát âm, gọi đuôis và es của rượu cồn từ phân chia ở ngôi thứ ba số ít

Chúng ta có 3 biện pháp phát âm “s”, “es” sau động từ gồm:

– Đọc là /s/.– Đọc là /iz/.– Đọc là /z/.

1- vạc âm là /s/ lúc âm tận cùng của đụng từ nguyên thể là /p/, /t/, /k/, /f/

Ví dụ: works, stops , looks, spots , laughs, , wants

Wants /wɒnts/Laughs /lɑːfs/

2- vạc âm là /ɪz/ lúc âm tận cùng của rượu cồn từ nguyên thể là /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/. – thông thường sẽ có chữ dòng tận cùng là các chữ loại sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ: watches, misses , rises , washes , dances, judges, changes, uses.

Watches /wɑːtʃiz/

Washes /wɑːʃiz/

Changes /ˈtʃeɪndʒɪz/

3- phạt âm là /z/ khi âm tận cùng của hễ từ là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Ví dụ: comes, cleans , plays , clears , lives, rides , goes,opens, buys.

Xem thêm: Kể Lại Một Câu Chuyện Về Tình Yêu Thương Trong Cuộc Sống, Top 10 Câu Chuyện Hay Về Tình Yêu Đơn Phương

Plays /pleɪz/

Hugs /hʌgz/

Quy tắc thêm s es vào sau cồn từ nguyên thể phân chia ở ngôi thứ3 số không nhiều She, He, It vào câu xác định thì lúc này đơn khá dễ dàng dàng. Chúng tathêm es sau các động từ bỏ tận cùng bằng chữ cái “o, x, ss, sh, ch”, trường hợp tận cùngbằng “phụ âm + y” thì vứt “y” thêm ies, với các động trường đoản cú còn lại chúng ta thêm “s”vào sau. Đây là quy tắc được vận dụng chính thức mà tín đồ học giờ đồng hồ Anh nào cũngcần phải nhớ.