CÁCH SỬ DỤNG WHO WHOM WHICH WHOSE

     
3 Relative Clauses – Mệnh đề tình dục 7 phương pháp rút gọn mệnh đề quan hệ8 Phân biệt bí quyết dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh8.4 phân minh WHO, WHOM với WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ tuyệt có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng làm giải đam mê rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách sử dụng who whom which whose


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để làm xác định danh từ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn có một câu trả chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đã xem: cách làm who whom which

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi trang bị vật, cồn vật

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư tiếng Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề dục tình

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm bổ nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who thay thế cho danh từ chỉ người

2. WHOM

– có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan lại hệ

– sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– cai quản từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan lại hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ vật

4. THAT

– có thể thay cầm cho địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* những trường hợp hay được dùng “that”:

– khi đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

– lúc đi sau những từ: only, the first, the last

– lúc danh trường đoản cú đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

– khi đi sau những đại tự bất định, đại từ phủ định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* các trường vừa lòng không cần sử dụng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ download cho danh từ chỉ fan hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan tiền hệLoại danh từ nỗ lực thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ xuất xắc túc từ
Thatchỉ người hay chỉ vậtchủ từ tốt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường cố gắng cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ vị trí chốn, thường núm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường gắng cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các một số loại Mệnh đề quan hệ

Có hai loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh trường đoản cú là danh từ bỏ không xác minh và không cần sử dụng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một đồ dùng hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không duy nhất thiết phải bao gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh trường đoản cú là danh từ khẳng định và được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta xem xét các điểm sau:

– lúc danh từ cơ mà nó té nghĩa là một trong danh từ bỏ riêng

– khi danh từ mà lại nó bổ nghĩa là 1 trong tính từ sở hữu (my, his, her, their)

– khi danh từ nhưng nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

Một số xem xét trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan lại hệ gồm giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom rất có thể được thay bởi who.

Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan lại hệ xác minh , bạn cũng có thể bỏ những đại từ quan lại hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được cần sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành nhiều phân từ
Mệnh đề dục tình chứa những đại từ quan lại hệ cai quản từ who, which, that có thể được rút gọn gàng thành cụm bây giờ phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân tự (V3/ed).

* ví như mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors.

* ví như mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề tình dục được rút thành các động từ nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành các động tự nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.

Xem thêm: Tả Cây Hoa Hồng: Top Những Bài Văn Hay Đạt Điểm Cao, Tả Cây Hoa Hồng


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

+ The woman, who is very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan tiền hệ và to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ khởi đầu kết hợp với các danh trường đoản cú theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt biện pháp dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh

1. Biện pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức công ty từ khi từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke lớn you, is my father

Người lũ ông (người mà) đã thì thầm với anh là cha tôi

The girls who serve in the shop are the owner’s daughters

Những cô nàng (mà họ) giúp vấn đề ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là đụng từ Verb

2. Phương pháp dùng Whom

– Whom được dùng như hình thức bửa túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bầy ông, bạn mà anh gặp gỡ là phụ thân tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô gái mà anh thấy là những chị chúng ta tôi

– trong văn nói fan ta hay được sử dụng who hoặc that rứa cho whom, hoặc phổ thông hơn thế nữa bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường đúng theo whom làm cho từ xẻ túc cho một giới từ, khi viết ta nhằm giới từ trước whom, khi nói bốn để giới từ sau cùng, còn whom được sửa chữa thay thế bằng that hoặc bỏ hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man to lớn whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại trường đoản cú Subject

3. Bí quyết dùng Whose

– Whose được sử dụng như bề ngoài sở hữu biện pháp khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của họ bị thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ thua cuộc whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt biện pháp dùng Who và Whose

– Sau who luôn luôn là cồn từ còn sau whose buộc phải là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thiếu nữ giúp bạn là thầy giáo dạy giờ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bầy ông có nam nhi học cùng lớp tôi là 1 trong những bác sĩ

2. Phân biệt bí quyết dùng Who cùng Whom

– Who làm chủ từ trong mệnh đề quan liêu hệ và sửa chữa cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan lại hệ và thay thay cho danh từ bỏ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn bao gồm biết cậu bé xíu mà chị em cậu ấy là một y tá?

Bài tập về cách dùng Who, Whom và Whose

Bài 1: dứt câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người lũ ông mà con trai cuả ông ta là các bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn có biết người phụ nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà cưả cuả nó màu rubi là đơn vị cuả tôi

4) The girl whom I like is you

 Cô gái nhưng tôi thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking to some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to lớn some peasants whom we will help.

 Chúng tôi nói chuyện với vài người nông dân (những fan mà) chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying lớn study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đây lười học giờ đang chũm gắng chuyên cần học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh sát đã bắt duy trì người bầy ông (người mà) có nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi

Bài 3: hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is khổng lồ demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ liền kề hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ fan mà bao gồm thanh kiếm dài đã trở nên đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những bên khoa học những người mà sẽ nghiên cứu cỗ máy mới đã qua đời.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Vườn Hoa Thành Phố Đà Lạt Hay Nhất, Thuyết Minh Về Vườn Hoa Thành Phố Đà Lạt

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to demolish the tower.