CÁCH DÙNG TOO SO EITHER NEITHER LOP 7

     

Các tự "so", "too", "either", "neither" có cùng nghĩa đầy đủ lại được sử dụng trong số những ngữ cảnh khác nhau trong cả ngữ pháp cùng giao tiếp.

Bạn đang xem: Cách dùng too so either neither lop 7

*

Muốn có chứng chỉ TOEIC cấp tốc chóng? tham khảo ngay:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC

1. Too với So tức là “cũng vậy”

Khi nhắc lại một điều giống bạn đã nói trước, ta có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt ở cuối câu, sau một vệt phẩy.

E.g: A. I can sing English songs.

B. I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tiễn người ta thường được sử dụng động từ đặc biệt quan trọng (động trường đoản cú khiếm khuyết, trợ đụng từ) để nói gọn nhẹ thay vì phải tái diễn cả câu.

-“So” đặt tại đầu câu, sau “So” đề xuất mượn trợ động từ phù hợp đi tức khắc sau nó với đứng tức thời trước công ty ngữ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g: A. I can sing English songs

B. So can I.

MẤT GỐC TIẾNG ANH? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

2. Either cùng Neither tức thị “cũng không”

Khi người đầu tiên nói một điều phủ định và tín đồ thứ nhì nói giống như vậy, rất có thể dùng nhị từ này.

-“Either” đặt tại cuối câu, sau một lốt phẩy.

E.g: A. I’ m not good.

B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt tại đầu câu, sau Neither là cồn từ quan trọng (động trường đoản cú khiếm khuyết, trợ cồn từ) rồi mang lại chủ từ. (chỗ này giống So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7 Bài 2: Sự Truyền Ánh Sáng, Giải Sbt Vật Lí 7 Bài 2: Sự Truyền Ánh Sáng

Chú ý nhé: Sau Neither không có not, bạn có thể nhớ Neither = not + either, bởi vậy đã bao gồm neither thì không nên not nữa.

E.g: A. I don’t play football.

B. Neither do I.

Bạn bị mất cội tiếng Anh đã lâu? chúng ta ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất cần cù nhưng không hiệu quả? tham khảo ngay những khóa học tập TOEIC nhằm luyện thi TOEIC một cách kết quả tại đây:

*

Bài tập về Much Many có đáp án

Bài 1: cần sử dụng too hay either nhằm điền vào địa điểm trống.

We often go swimming in the summer, & they........ He can speak English very well. I............................... Ha didn’t come to the các buổi tiệc nhỏ last night, & Minh.... Mai will buy some oranges & pineapples. I............. They don’t want to go out tonight, & we.................. The pineapples aren’t ripe, and the bananas................ Hai is hungry và his friends...................................... Jane won’t come. Peter................................................. Minh had a medical check-up yesterday morning. We. She can’t swim & his brother......................................

Bài 2: dùng so hay neither để điền vào chỗ trống.

I ate bread and eggs for breakfast. ....................IHanh doesn’t lượt thích pork, and.......................her aunt.Milk is good for your health. ......................fruit juice.I didn’t see her at the tiệc nhỏ last night. ....................we.These boys like playing soccer, and.......................those boys.My father won’t go to lớn Ha Noi, and....................my mother.Manh can swim. ........................Ba.The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.You should drink a lot of milk, and........................your brother. I don’t know how lớn cook. .........................my sister.

Đáp án

Bài 1: cần sử dụng too giỏi either để điền vào khu vực trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

Bài 2: sử dụng so tốt neither để điền vào chỗ trống.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 6 Lần 1 Chương Trình Mới, Thư Viện Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Anh 6

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

Qua các thông tin mà anh ngữ Athena đã hỗ trợ ở nội dung bài viết trên dành cho các bạn trẻ sẽ luyện thi TOEIC và cần nhữngmẹo thi TOEIChiệu quả. Bạn có thể sưu khoảng thêm những trường hợp cần sử dụng too/so, netheir/either trong các bài thi demo TOEIC và tài liệu toeic nhưng mà anh ngữ Athena cung ứng tại khóa đào tạo và huấn luyện TOEIC để đạt hiệu quả tốt nhất lúc thi thật. Chúc chúng ta ôn thi thành công!