CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

     

1. Tạo ra lập CSDL

tạo nên bảng: Để tạo thành một bảng ta cần được khai báo cấu trúc bảng bao hàm các bước:

Đặt tên trường.Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường.Khai báo form size của trường.Chọn khóa chủ yếu cho bảng bằng phương pháp để hệ QTCSDL tự động hóa chọn hoặc ta xác định khóa tương thích trong những khóa làm cho khóa chính.

Bạn đang xem: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Ví dụ giao diện chế tạo bảng:

*

Hình 1 : ví dụ như về tạo nên bảng trong cơ sở dữ liệu Access

– sản xuất liên kết: Tạo liên kết giữa các bảng vào CSDL.

2. Update dữ liệu

– đa phần các hệ QTCSDL được cho phép tạo ra biểu chủng loại nhập dữ liệu Hình.76 để làm cho quá trình nhập tài liệu trở nên dễ dãi hơn, nhanh hơn và hạn chế bớt khả năng nhầm lẫn.– dữ liệu nhập vào rất có thể được chỉnh sửa, thêm, xóa.

*

Thêm phiên bản ghi bằng phương pháp bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng.Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các quý giá của một cỗ mà không phải thay đổi toàn cỗ giá trị các thuộc tính sót lại của bộ đó.Xóa bạn dạng ghi là vấn đề xóa một hoặc một trong những bộ của bảng.

3. Khai quật CSDL

a. Sắp xếp các bản ghi

= trong số những việc nhưng một hệ QTCSDL thường phải triển khai là khả năng tổ chức hoặc cung ứng phương tiện truy vấn các bản ghi theo một trình tự làm sao đó. Ta rất có thể hiển thị trên màn hình hay in ra các bạn dạng ghi theo trình từ này. Các phiên bản ghi có thể được bố trí theo nội dung của một hay những trường.

Xem thêm: Bài Tập Về Modal Verbs Lớp 8, Bài Tập Modal Verb Tiếng Anh 8 Có Đáp Án

b. Truy hỏi vấn CSDL

– truy tìm vấn là một trong những phát biểu thể hiện yêu cầu của tín đồ sử dụng. Truy tìm vấn mô tả những dữ liệu cùng đặt các tiêu chuẩn để hệ QTCSDL rất có thể thu thập dữ liệu thích hợp. Nói một giải pháp khác, đó là 1 trong dạng bộ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ không ít bảng vào một hệ database quan hệ.

– Để phục vụ được câu hỏi truy vấn CSDL, thường thì các hệ QTCSDL cho phép nhận những biểu thức hay các tiêu chí nhằm mục tiêu các mục đích sau:Định vị các bản ghi.Thiết lập mối quan hệ hay những liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin.Liệt kê một tập nhỏ các bản ghi.Thực hiện các phép toán.Xóa một số bạn dạng ghi.Thực hiện nay các thao tác làm việc quản lí tài liệu khác.

c. Xem dữ liệu

– thông thường các hệ QTCSDL hỗ trợ nhiều phương pháp xem dữ liệu.

Xem cục bộ bảng.Có thể dùng quy định lọc tài liệu để xem một tập bé các bạn dạng ghi hoặc một số trong những trường trong bảng.Các hệ QTCSDL quan hệ thân quen cũng được cho phép tạo ra những biểu mẫu mã để xem các bản ghi.

Xem thêm: 5 Bài Văn Mẫu Tả Bạn Thân Lớp 7 Bài Văn Cảm Nghĩ Của Em Về Người Bạn Thân

d. Kết xuất báo cáo

– tin tức trong một report được thu thập bằng phương pháp tập hợp tài liệu theo các tiêu chí do người tiêu dùng đặt ra. Report thường được in ra tuyệt hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn mẫu định sẵn. Tương tự như các biểu mẫu, các report có thể thiết kế dựa trên các truy vấn.