CÁC CÁCH CHỨNG MINH TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

     

Để chứng minh 2 tam giác đồng dạng thì những em cần được nắm được kim chỉ nan hai tam giác đồng dạng và các cách minh chứng mà Timgiasuhanoi.com chỉ dẫn dưới đây.

Nhắc lại một ít triết lý về tam giác đồng dạng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
EM.