Các Bài Tập Về Lượng Chất Dư Lớp 8

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (166.12 KB, 7 trang )


DẠNG BÀI TẬP CÓ LƯỢNG CHẤT DƯ

Bản quyền thuộc về upload.123doc.net nghiêm cấm đều hành vi coppy vì mụcđích yêu quý mại

1. Dạng bài

Bài tốn cho thấy lượng của hai chất tham gia với yêu ước tính lượng chất tạo

thành. Trong các hai chất tham gia bội phản ứng sẽ sở hữu được một hóa học phản ứng hết, chất

kia có thể phản ứng hết hoặc dư.

Bạn đang xem: Các bài tập về lượng chất dư lớp 8

Lượng hóa học tạo thành tính theo lượng chất nào làm phản ứng hết, do vậy trước khi

làm bài cần phải tìm xem trong hai chất đã cho, hóa học nào làm phản ứng hết.

2. Phương pháp

Giả sử gồm phản ứng hóa học: aA + bB --- > cC + dD.

Cho na là số mol hóa học A, cùng nB là số mol chất B

A B

n n

a  b => A và B là 2 chất phản ứng không còn (vừa đủ)

A B


n n

a  b => Sau bội nghịch ứng thì A cịn dư với B vẫn phản ứng hết

A B

n n

a  b => Sau làm phản ứng thì A phản nghịch ứng hết và B cịn dư

Tính lượng những chất theo chất phản ứng hết.


(2)

Ví dụ 1. Cho 6,5 gam kẽm chức năng với 36,5 g dung dịch HCl. Tính khối lượng

muối tạo thành thành sau phản nghịch ứng.

6,5

nZn 0,1mol

65

 

; HCl

3,65

n 0,1mol


36,5

 

Zn + 2HCl ZnCl→ 2 + H2

Theo phương trình: 1 mol 2 mol 1 mol

Theo đầu bài xích : 0,1 mol 0,1 mol 0,05 mol

Xét tỉ lệ:

0,1 0,1

1  2 Zn dư, trọng lượng các chất tính theo lượng HCl→

m 0,05 136 6,8

ZnCl2    gam

Ví dụ 2. Khi mang lại miếng nhơm tan không còn vào dung dịch HCl tất cả chứa 0,2 mol thì sinh

ra 1,12 lít khí hidro (đktc).

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Nhất, Top 14 Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Và Ngắn Gọn

a. Tính cân nặng miếng nhơm vẫn phản ứng

b. Axit clohidric cịn dư tuyệt khơng? nếu cịn dư thì trọng lượng dư là bao nhiêu?

Lưu ý: các lượng chất được tính theo lượng của sản phẩm


Phương trình bội nghịch ứng hóa học: 2Al + 6HCl 2AlCl→ 3 + 3H2

Theo phương trình: 2 mol 6 mol 3 mol

Theo đầu bài: 0,2 mol 0,05 mol

x mol y mol 0,05 mol

Al

2 0,05 0,1

x n , mAl 27 0,9

3 3 g


(3)

HCl

6 0,05

y n 0,1mol

3

  

Số mol HCl dư = Số mol HCl ban đầu - Số mol HCl phản ứng = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol

=> cân nặng HCl dư là: 0,1 x 36,5 = 3,65g

Ví dụ 3: cho 13 gam Kẽm công dụng vứi 24,5 gam H2SO4, sau bội phản ứng thu đượcmuối ZnSO4, khí hidro (đktc) và hóa học cịn dư

a) Viết phương trình phản bội ứng hóa học

b) Tính thể tích (đktc) khí hidro sinh ra.

c) Tính khối lượng các chất cịn lại sau bội nghịch ứng

Hướng dẫn giải

a) Phương trình bội phản ứng hóa học:

Zn + H2SO4 (lỗng) ZnSO→ 4 + H2

b) nZn = 13/65 = 0,2 mol

nH2SO4 = 24,5/98= 0,25 mol

Phương trình phản bội ứng hóa học: Zn + H2SO4(lỗng) ZnSO→ 4 + H2

Theo phương trình: 1 mol 1 mol 1 mol

Theo đầu bài: 0,2 mol 0,25 mol

Xét tỉ lệ: 0,2/1


Zn phản nghịch ứng hết, H2SO4 dư, phản ứng tính theo số mol Zn

Số mol của khí H2 phản bội ứng là: nZn = nH2 = 0,2 mol

Thể tích khí H2 bằng: VH2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít

c) hóa học cịn lượng sau phản nghịch ứng là ZnSO4 cùng H2SO4 dư

Số mol của ZnSO4 bằng: nZnSO4 = nZn = 0,2 mol

Khối lượng của ZnSO4 bằng: mZnSO4 = 0,2 . 161 = 32,2 gam

Số mol của H2SO4 dư = Số mol của H2SO4 ban sơ - Số mol của H2SO4 bội phản ứng =


(4)

Khối lương H2SO4 dư = 0,05 . 98 = 4,9 gam

Ví dụ 4. Sắt chức năng với dung dịch CuSO4 theo phương trình:

Fe + CuSO4 FeSO→ 4 + Cu

Nếu cho 11,2 g sắt vào 40 g CuSO4. Tính khối lượng Cu nhận được sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

nFe = mFe/MFe = 11,2/56 = 0,2 (mol)

nCuSO4 = mCuSO4/MCuSO4 = 40/160 = 0,25 (mol)


Phương trình hóa học: fe + CuSO4 FeSO→ 4 + Cu

Theo phương trình: 1 1 1 1

Theo đầu bài: 0,2 0,25

Phản ứng: 0,2 0,2 0,2 0,2

Sau phản ứng CuSO4 dư, sắt phản ứng hết.

mCu = nCu.MCu = 0,2.64 = 12,8 (gam)

Ví dụ 5. Mang lại sắt tác dụng với dd axit H2SO4 theo sơ đồ sau:

Fe + H2SO4 FeSO→ 4 + H2

Có 22,4 g sắt công dụng với 24,5 g H2SO4. Tính:

a) Thể tích khí H2 thu được ở đktc.

b) cân nặng các chất còn lại sau bội nghịch ứng.

Xem thêm: Phân Biệt Can Và Be Able To Trong Tiếng Anh, Unit 16: Phân Biệt Can, Could, Be Able To

Hướng dẫn giải bài xích tập

nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol)

nH2SO4 = mH2SO4/MH2SO4 = 24,5/9 = 0,25 (mol)

Phương trình phản nghịch ứng: sắt + H2SO4 FeSO→ 4 + H2


Theo phương trình: 1 1 1 1

Theo bội phản ứng: 0,4 0,25

Theo đầu bài: 0,25 0,25 0,25 0,25

Sau phản ứng: 0,15 0


(5)

b) các chất còn lại sau làm phản ứng là

mCuSO4 = nCuSO4.MCuSO4 = 0,25.152 = 38 (gam)

mFe dư = nFe. MFe = 0,15.56 = 8,4 (gam)

4. Bài bác tập vận dụng

Câu 1. Mang đến 8,1g nhôm vào ly đựng dung dịch lỗng đựng 29,4g H2SO4.

a) Sau phản bội ứng nhơm tốt axit cịn dư?

b) Tính thể tích H2 thu được sinh sống đktc?

c) Tính cân nặng các chất cịn lại trong cốc?

(Đáp án: a) Al dư, b) 6,72 lít, c) m H2SO4 =34,2g, m Al dư = 2,7g)

Câu 2. Cho 1 lá nhôm nặng trĩu 0,81g dung dịch đựng 2,19g HCl

a) chất nào còn dư, và dư từng nào gam


b) Tính cân nặng các chất thu được sau bội phản ứng là?

(Đáp án: a) Al dư, b) m AlCl3 =2,67g, m Al dư = 0,27g)

Câu 3. Trộn 2,24 lít H2 với 4,48 lít khí O2 (đktc) rồi đốt cháy. Hỏi sau phản bội ứng khí

nào dư, dư từng nào lít? Tính khối lượng nước tạo thành?

(Đáp án: O2 dư và dư 3,36 lít, m H2O =1,8g)

Câu 4. Đốt chát 6,2 g phottpho trong bình chưa 6,72 lít khí O2 (đktc)

a) chất nào cịn dư, với dư bao nhiêu?

b) Tính khối lượng sản phẩm thu được?


(6)

Câu 5. Đốt 4,6g na trong bình đựng 448ml O2 (đktc)

a) Sau phản nghịch ứng hóa học nào dư, dư từng nào gam?

b) Tính cân nặng chất chế tác thành?

(Đáp án: a) mãng cầu dư, 2,76g, b) m Na2O =2,48g)

Câu 6. đến 5,6 Fe vào trong bình dung dịch không 14,7g H2SO4

a) Tính thể tích H2 về tối ta nhận được (đktc)

b) Tính trọng lượng FeSO4 chế tạo ra thành


(Đáp án: a) 2,24l, b) m FeSO4 =15,2g)

Câu 7. Cho 10g CaCO3 vào dung dịch đựng 3,65 g HCl

a) Sau phản nghịch ứng chất nào dư và dư từng nào gam?

b) Tính thể tích CO2 thu được sinh sống đktc?

c) ao ước phản ứng xẩy ra vừa đủ, cân đề xuất thêm hóa học nào và cung ứng bao nhiêu

gam?

(Đáp án: a) CaCO3 dư, 5g, b) 1,12 lít, c) Thêm HCl, 3,65g)

Câu 8. đến sơ đồ vật phản ứng sau:

NaOH + FeCl3 NaCl + Fe(OH)→ 3

Biết có 6g NaOH đang được cho vào dung dịch chứa 32,5g FeCl3, khuấy đều

a) hóa học nào còn dư sau làm phản ứng, dư bao nhiêu gam?


(7)

(Đáp án: a) FeCl3 dư, 24,375g, b) m Fe(OH)3 = 5,35g)

Câu 9. Hoà rã 20,4g Al2O3 vào dung dịch chứa 17,64 g H2SO4. Tính khối lượng

Al2(SO4)3

(Đáp án: m Al2(SO4)3 =30,78g)


Câu 10. Nhôm tính năng với axit sunfuric H2SO4 theo sơ đồ vật sau:

Nhôm + axit sunfuric nhôm sunfat + khí hidro→

Cho 8,1 g Al vào hỗn hợp H2SO4 thì thể khí Hidro chiếm được là 6,72 lít khí hidro

a) Tính trọng lượng muối thu được

b) Al dư tuyệt hết, ví như dư thì dư từng nào gam?

(Đáp án: a) Al2(SO4)3 =34,2 g, b) Al dư và dư 2,7g)


Tài liệu liên quan


*
chăm đề bài tập bồi dưỡng HS tốt HÓA 9 có đáp án 5 2 47
*
bài xích tập bồi dưỡng HS tốt HÓA 9 gồm đáp án 6 1 4
*
bài tập tu dưỡng HS tốt HÓA 9 có đáp á`n 7 615 6
*
bài xích tập Lượng Giác nâng cấp 11(có đáp án) 5 51 1,532
*
bài xích tập về bội nghịch ứng lão hóa - khử (có đáp án)) 4 28 1,454
*
tài liệu CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN SÓNG CƠ HỌC –DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pdf 7 746 0
*
bài xích tập về từ loại chuyên đề TOEIC gồm đáp án 11 14 972
*
chuyên đề: BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT CÓ ĐÁP ÁN 4 5 188
*
de khao sat chat luong tháng tieng anh 8 co dap an 3 1 11
*
bài xích tập về câu chủ động bị động bao gồm đáp án 12 14 27
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(57.32 KB - 7 trang) - Tải các bài tập về lượng chất dư chất hóa học 8 - câu hỏi về lượng chất dư Hóa 8 gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×