Bộ sưu tập tiếng anh là gì

     
Bộ sưu tập giờ đồng hồ Anh là colletion, phiên âm là kəˈlek.ʃən. Tủ đựng đồ là một tập hợp các di vật, cổ trang bị được thu thập, gìn giữ, bố trí có khối hệ thống theo tín hiệu chung.

Bạn đang xem: Bộ sưu tập tiếng anh là gì


Bộ sưu tập giờ Anh là collection, phiên âm /kəˈlek.ʃən/. Sưu tập là 1 trong những tập hợp các di vật, cổ vật, báu vật quốc gia hoặc di tích văn hoá phi đồ thể, được thu thập, gìn giữ, thu xếp có hệ thống theo những tín hiệu chung về hình thức, câu chữ và cấu tạo từ chất để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và thoải mái và xã hội.

Bộ sưu tập bao gồm những bộ sưu tầm cá nhân kiếm tìm kiếm và thu thập số lượng bự các bộ sưu tập nhất định.

Các từ vựng và mẫu câu về tủ đồ bằng giờ Anh:

Collect /kəˈlɛkt/: Sưu tầm.

Collection /kəˈlɛkʃ(ə)n/: cỗ sưu tập.

*

Collector /kəˈlɛktə/: tín đồ sưu tầm.

Collectable /kəˈlɛktəb(ə)l/: hoàn toàn có thể sưu khoảng được.

Stamp /stæmp/: Tem bưu điện.

Collection money /ˈmʌn.i/: tủ đựng đồ tiền.

Collection painting /ˈpeɪn.tɪŋ/: bộ sưu tầm tranh vẽ.

Bộ sưu tập phim.

Video collection.

Bộ sưu tập cổ vật.

Xem thêm: Quyền Lực Mới - Game Ước Mơ Làm Giàu

Antiquarian collection.

Bộ sưu tập mùa đông ở trong nhà thiết kế thời trang.

The fashion designers' winter collection.

Những học giả này có đóng góp to bự cho bộ sưu tầm và thư mục của trọng lượng khổng lồ những cuộn văn bạn dạng trong bộ sưu tập của thư viện.

These scholars contributed significantly to the collection and cataloging of the wide variety of scrolls in the library's collection.

Bộ sưu tập của bảo tàng thuộc về công chúng quốc gia Anh với việc bổ sung cập nhật vào tủ đựng đồ chính là miễn phí.

Its collection belongs to the government on behalf of the British public, and entry to lớn the main collection is không lấy phí of charge.

Nhiều thể loại, số lượng, bộ sưu tập được tổ chức triển khai trong tủ sách Đại học tập và những Thư viện viên là chuyên gia trong những bộ sưu tầm và tài liệu lưu trữ này.

Many different types, sizes, and collections are found in academic libraries & some academic librarians are specialists in these collections and archives.

Những học giả này còn có đóng góp to bự cho tủ đựng đồ và folder của khối lượng khổng lồ các cuộn văn bản trong tủ đựng đồ của thư viện.

These scholars contributed significantly khổng lồ the collection and cataloging of the wide variety of scrolls in the library's collection.

Xem thêm: Hearings Before The Committee On Agriculture During The Second Session Of

Bài viết bộ sưu tầm tiếng Anh là gìđược tổng hợp vì giáo viên trung trọng tâm tiếng Anh tinhdaudua.com.vn.