BÀI VĂN TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG

     

Môi trường là một chủ đề luôn luôn nhận được nhiều quan lại tâm, bàn luận của xã hội. Đây cũng là đề tài gần gũi và thiết thực với mỗi người. Vì vậy, để viết bài luận giờ anh về môi trường không quá khó, hãy cùng tham khảo các gợi ý dưới trên đây nhé:

 

*

VIẾT BÀI LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG

* Đoạn văn ngắn về môi trường:

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful & healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things khổng lồ grow & develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly lớn its place only…and many other simple ways. It is very important khổng lồ save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves & our future as well.

Bạn đang xem: Bài văn tiếng anh về môi trường

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết mang lại một cuộc sống yên ổn bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Cơ mà hiện nay, môi trường của chúng ta đã bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của bé người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta bắt buộc giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng khu vực quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường đến sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan lại trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ bảo vệ chính bản thân mình và cả sau này của chúng ta nữa.

Học giờ đồng hồ Anh chuyên Sâu cho tất cả những người Đi Làm
*

* Giải nghĩa một số từ vựng trong bài luận tiếng anh giỏi môi trường:

Từ (loại từ)Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
Essential (adj)absolutely necessary; extremely importantRất cần tiết, đặc biệt quan liêu trọng
Nourish (v)provide with the food or other substances necessary for growth, health, và good conditionNuôi dưỡng
Ruin (n,v)the physical destruction or disintegration of something or the state of disintegrating or being destroyedPhá hủy, hủy hoại
Existence (n)the fact or state of living or having objective realitySự tồn tại

* Những cách để bảo vệ môi trường mà bạn có thể đưa vào bài viết:

Do not pour chemicals and waste oil on lớn the ground or into drains leading lớn bodies of water.

Không đổ hóa chất và dầu thải ra đất hoặc vào các mạch nước đổ ra sông, biển…

Reduce emissions from cars by walking or cycling. These are not just great alternatives to lớn driving, they are also great exercise.

Giảm lượng khí thải từ xe rộng bằng cách đi bộ hoặc đạp xe pháo đạp. Đó không chỉ là những sự chũm thế tuyệt vời cho việc lái xe hơi, nó còn là những cách tập thể dục tốt.

Xem thêm: Phân Tích Cảnh Đoàn Tàu Trong Hai Đứa Trẻ (3 Dàn Ý + 16 Mẫu)

Wherever possible, separate biodegradable and recyclable waste from non-biodegradable và work to reduce the amount of non-biodegradable or recyclable waste.

Ở bất cứ địa điểm nào có thể, hãy phân loại rác hữu cơ, rác có thể tái chế và rác vô cơ, hành động để giảm lượng rác vô cơ và rác có thể tái chế.

Join as many tree planting trips as you can. & plant trees as more as you can.

Xem thêm: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Cách Giải Phương Trình Bậc Nhất 1 Ẩn Số

Tham gia nhiều hoạt động trồng cây nhất có thể. Và trồng nhiều cây nhất có thể.

Viết bài viết tiếng anh về môi trường có thể có cấu trúc sau: Giới thiệu vấn đề – Giới thiệu môi trường là gì – Tầm quan tiền trọng của môi trường đối với cuộc sống – Vấn đề bảo vệ môi trường – Những hành động để bảo vệ môi trường – Tại sao phải bảo vệ môi trường. Dù bạn viết bài dài tốt ngắn cũng phải đảm bào các ý trên nhé!