BÀI THƠ HỊCH TƯỚNG SĨ LỚP 8

     

Tác phẩm Hịch tướng mạo sĩ của è Quốc Tuấn bội nghịch ánh niềm tin yêu nước nồng thắm của dân tộc bản địa ta vào cuộc binh đao chống nước ngoài xâm. Điều đó được thể hiện tại qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết đấu quyết thắng kẻ thù xâm lược.

Bạn đang xem: Bài thơ hịch tướng sĩ lớp 8

Tác phẩm Hịch tướng tá sĩ

Dưới đây là tài liệu giới thiệu vài nét về trần Quốc Tuấn tương tự như bài Hịch tướng mạo sĩ, mời bạn đọc tham khảo.


I. Đôi nét về trằn Quốc Tuấn

- è cổ Quốc Tuấn (1231? - 1300), tước đoạt Hưng Đạo Vương.

- Ông là một danh tướng mạo kiệt xuất của dân tộc thời Trần.

- Năm 1285 và năm 1287, quân Nguyên - Mông xâm lấn nước ta, lần như thế nào ông cũng khá được Trần Nhân Tông cử làm cho Tiết chế thống lĩnh các đạo quân, cả hai lần đều chiến thắng vẻ vang.

- Vào đời vua è cổ Anh Tông, ông về trí sĩ sống Vạn Kiếp (nay là xóm Hưng Đạo, thị trấn Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rồi mất ở đấy.

- quần chúng tôn bái ông là Đức thánh Trần với lập mang đến thờ ở những trên đất nước.

- những tác phẩm của ông: Dụ chư tỳ tướng tá hịch văn (Hịch tướng mạo sĩ), Binh gia diệu lý yếu ớt lược (Binh thư yếu đuối lược), Vạn Kiếp tông bí truyền thư (Sách bí truyền của tông phái Vạn Kiếp, đã bị thất lạc).


II. Giới thiệu về Hịch tướng sĩ

1. Thể loại

- Hịch là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trào dùng làm cổ động, thuyết phục hoặc lôi kéo đấu tranh kháng thù trong giặc ngoài.

- Hịch gồm kết cấu chặt chẽ, bao gồm lí lẽ dung nhan bén, có minh chứng thuyết phục.

- Đặc điểm nổi bật của hịch là khuyến khích tình cảm, niềm tin người nghe.

- Hịch thường được viết theo thể văn biền ngẫu (từng cặp câu phù hợp với nhau).

Xem thêm: Vẻ Đẹp Tâm Hồn Là Gì - Sự Quan Trọng & Cách Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Đẹp

- Một bài bác hịch thường xuyên gồm những phần: phần mở màn có đặc thù nêu vấn đề; phần thiết bị hai nêu truyền thống quang vinh trong sử sách để gây lòng tin tưởng; phần máy ba nhận định và đánh giá tình hình, phân tích đề nghị trải nhằm gây lòng căm phẫn giặc, phần ngừng nêu nhà trương rõ ràng và lôi kéo đấu tranh.

2. Hoàn cảnh sáng tác

- Hịch tướng tá sĩ bởi Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trước cuộc binh đao chống Mông - Nguyên lần thiết bị hai (1285).

- bài hịch được làm để khuyến khích tướng sĩ tiếp thu kiến thức cuốn Binh thư yếu đuối lược (Sách tóm tắt rất nhiều điều chủ chốt về binh pháp) do chính Trần Quốc Tuấn soạn.

3. Bố cục

Gồm 4 phần: 

Phần 1. Từ trên đầu đến “còn lưu tiếng tốt”: Nêu gương những bậc trung thần nghĩa sĩ.Phần 2. Tiếp theo sau đến “ta cũng vui lòng”: Vạch trằn tội ác của giặc và lòng căm thù của vị chủ tướng.Phần 3. Tiếp sau đến “vui vẻ phỏng giành được không?”: không đúng trái của tướng sĩ dưới quyền.Phần 4. Còn lại: Lời lôi kéo tướng sĩ ra sức học hành “Binh thư yếu ớt lược”.

4. Bắt tắt

Đầu tiên, trằn Quốc Tuấn chuyển ra đầy đủ tấm gương mô tả sự trung thành của những vị tướng mạo thời trước. Kế tiếp ông nêu ra tội ác của quân giặc, biểu lộ nỗi lòng của mình trước hoàn cảnh của khu đất nước. Ông đã cho thấy sự không nên trái vào hành động, lưu ý đến của các tướng sĩ. Sau cuối là lời kêu gọi tướng sĩ học tập theo “Binh thư yếu ớt lược”.

5. Nội dung

Bài Hịch tướng tá sĩ của trằn Quốc Tuấn làm phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc đao binh chống ngoại xâm. Điều đó được thể hiện tại qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết đấu quyết thắng quân thù xâm lược.

6. Nghệ thuật

Lập luận chặt chẽ, lí lẽ rõ ràng, giàu hình ảnh, gồm sức thuyết phục cao, lời văn giàu tính nhạc điệu...

Hịch tướng sĩ

Nghe đọc nhà cửa Hịch tướng mạo sĩ:

Ta thường nghe: Kỷ Tín mang mình chết thay, cứu thoát đến Cao Đế; vì Vu<2> chìa sống lưng chịu giáo, bảo vệ cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than để phục thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay cứu vãn nạn cho nước; Kính Đức, một cánh mày râu tuổi trẻ, thân phò Thái Tông ra khỏi vòng vây cố Sung; Cảo Khanh, một bề tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ xác vì nước, không lẽ không có? giả sử những bậc kia cứ bo bo theo thói thanh nữ nhi thường tình, thì cũng bị tiêu diệt già nghỉ ngơi xó cửa, sao rất có thể lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ được!

Các ngươi bé nhà võ tướng, thiếu hiểu biết nhiều văn nghĩa, nghe đầy đủ chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi hầu như chuyện xưa, ta không kể tới nữa. Nay ta chỉ nhắc chuyện Tống, Nguyên mới đây.

Vương Công Kiên là bạn thế nào, tì tướng tá của ông là Nguyễn Văn Lập lại là bạn thế nào, nhưng giữ thành Điếu Ngư bé dại như chiếc đấu, con đường đường phòng với quân Mông Kha đông đến hàng ngàn vạn, làm cho nhân dân đời Tống đến thời điểm này còn đội ơn sâu!


Cốt Đãi Ngột Lang là tín đồ thế nào, tì tướng tá của ông là Xích Tu tư lại là tín đồ thế nào, mà xông vào khu vực lam chướng xa xôi nghìn trùng, vượt mặt được quân nam giới Chiếu trong vài tuần, làm cho quân trưởng đời Nguyên tới thời điểm này còn giữ tiếng tốt!

Huống bỏ ra ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn chạm mặt buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc vận tải nghênh ngang kế bên đường, uốn lưỡi cú diều cơ mà sỉ mắng triều đình, mang thân dê chó mà doạ tể phụ, thác mệnh Hốt tất Liệt mà đòi ngọc lụa, nhằm thoả lòng tham ko cùng, đưa hiệu Vân nam Vương mà thu bội nghĩa vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, làm thế nào cho khỏi để tai vạ về sau!

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột nhức như cắt, nước mắt váy đìa; chỉ căm tức chưa xả giết mổ lột da, nuốt gan uống ngày tiết quân thù. Dẫu đến trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong domain authority ngựa, ta cũng vui lòng.

Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đang lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta mang đến cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương không nhiều thì ta cấp cho bổng; đi thuỷ thì ta mang lại thuyền, quốc bộ thì ta mang đến ngựa; thời điểm trận mạc xông trộn thì cùng cả nhà sống chết, dịp ở nhà nhàn rỗi thì cùng nhau vui cười. Giải pháp đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang từ lâu cũng chẳng nhát gì.

Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà phân vân lo, thấy nước nhục mà phân vân thẹn. Làm cho tướng triều đình nên hầu quân giặc mà lưỡng lự tức; nghe nhạc thái thường để đãi yến nguỵ sứ mà chần chờ căm. Hoặc lấy câu hỏi chọi gà có tác dụng vui đùa, hoặc lấy câu hỏi đánh bạc tình làm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn cửa ruộng, hoặc quyến luyến vk con; hoặc lo làm giàu nhưng quên việc nước, hoặc say mê săn phun mà quên câu hỏi binh; hoặc ham mê rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu gồm giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống quan trọng đâm thủng áo cạnh bên của giặc, mẹo cờ bạc đãi không thể cần sử dụng làm mưu lược bên binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn đá quý khôn chuộc, vả lại vk bìu nhỏ díu, vấn đề quân cơ trăm sự ích chi; tiền giấy tuy những khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khoẻ khôn xua được quân thù; chén rượu ngon không thể tạo cho giặc say chết, giờ hát hay không thể khiến cho giặc điếc tai. Thời điểm bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ ảnh hưởng bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng hầu hết thái ấp của ta ko còn, cơ mà bổng lộc các ngươi cũng mất; chẳng phần lớn gia quyến của ta bị tan, mà bà xã con các ngươi cũng khốn; chẳng hồ hết xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, nhưng mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng trở nên quật lên; chẳng đa số thân ta kiếp này chịu đựng nhục, rồi mang lại trăm năm sau, tiếng dơ dáy khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà mang lại gia thanh những ngươi cũng ko khỏi sở hữu tiếng là tướng bại trận. Thời điểm bấy giờ, dẫu các ngươi ước ao vui vẻ phỏng dành được không?


Nay ta bảo thật các ngươi: nên nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới lô củi” là nguy cơ, cần lấy điều “kiềng canh nóng nhưng thổi rau củ nguội” làm cho răn sợ. đào tạo quân sĩ, tập tành cung tên; khiến cho tất cả những người người tốt như Bàng Mông, nhà nhà phần nhiều là Hậu Nghệ; có thể bêu được đầu Hốt vớ Liệt ở cửa khuyết, làm cho rữa thịt Vân nam giới Vương ở Cảo Nhai. Như vậy, chẳng hầu như thái ấp của ta lâu dài vững bền, nhưng mà bổng lộc những ngươi cũng đời đời kiếp kiếp hưởng thụ; chẳng hồ hết gia quyến của ta được ấm cúng gối chăn, mà vợ con những ngươi cũng rất được bách niên giai lão; chẳng đa số tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, nhưng tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng đầy đủ thân ta kiếp này đắc chí, nhưng đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu giữ truyền; chẳng những danh hiệu ta không trở nên mai một, mà tên họ những ngươi cũng sử sách giữ thơm. Thời điểm bấy giờ, dẫu những ngươi không thích vui vẻ phỏng đã có được không?

Nay ta lựa chọn binh pháp các nhà hợp có tác dụng một quyển hotline là Binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết siêng tập sách này, theo lời dạy dỗ của ta, thì mới phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh vứt sách này, trái lời bảo ban của ta, có nghĩa là kẻ nghịch thù.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Miêu Tả Cảnh Đẹp Mùa Hè Lớp 7, Top 13 Bài Văn Tả Cảnh Mùa Hè Hay Nhất

Vì sao vậy? Giặc với ta là quân thù không nhóm trời chung, những ngươi cứ thản nhiên biết rửa nhục, không phải lo ngại trừ hung, không dạy dỗ quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đựng đầu hàng, giơ tay không nhưng chịu thảm bại giặc. Trường hợp vậy, rồi đây sau khoản thời gian giặc giã dẹp yên, muôn đời nhằm thẹn, há còn phương diện mũi nào đứng trong trời khu đất nữa? Ta viết ra bài bác hịch này để những ngươi biết bụng ta.