Bài tập thì tương lai gần lớp 6

     

Tiếp theo các bài viết về các thì trong giờ đồng hồ anh. Bài viết ngày lúc này chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một loại thì rất thường dùng trong giao tiếp. Họ hãy cùng tìm hiểu thì sau này gần–Near future tense / tín hiệu nhận biết, công thức, biện pháp dùng và bài tập vận dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần lớp 6

Cách dùng Thì Tương Lai gần | Be Going to – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản


Định nghĩa thì tương lai gần

Cấu trúc thì tương lai gần

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V( nguyên mẫu)

Ví dụ:

I’m going lớn go the movie theater tonight( Tôi vẫn đi đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim vào về tối nay)He is going to lớn catch the bus tomorrow( Anh ấy vẫn bắt xe bus vào trong ngày mai)*Lưu ý:Động tự tobe( Am/Is/Are) có thể được được dùng ở thể viết tắt

Ví dụ:I am=>I’mHe is=>He ‘sWe are=>We’re

►Sau going khổng lồ là rượu cồn từ nguyên mẫu đặc biệt nếu bạn có nhu cầu nói ” tôi sẽ đi đâu….” chúng ta phải sử dụng động trường đoản cú nguyên mẫu “go” thì go có khả năng sẽ bị lược giản đi:Ví dụ:I am going khổng lồ school tomorrow( tôi đang đi mang đến trường vào ngày mai).Thay vì chưng viết:I am going lớn go khổng lồ school tomorrow

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên mẫu)

– Rất đơn giản và dễ dàng là ta chỉ cần thêm “not” đằng sau động trường đoản cú tobe thì câu sẽ đổi thay câu phủ định.

Ví dụ:

I am not going to lớn buy that oto next week( Tôi sẽ không mua chiếc xe đó vào tuần tới)

They aren’t going to lớn attend this club this week( Họ sẽ không tham gia vào câu lạc cỗ này vào tuần này)

Nghi vấn

Hỏi:Is/ Am/ Are + S + going lớn + V(nguyên mẫu)?Trả lời:

Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.

– chỉ việc đảo rượu cồn từ tobe ra trước nhà ngữ là ta sẽ có được một câu nghĩ về vấn( dạng thắc mắc yes/no)

Ví dụ:

Are you going to lớn fly lớn Malaysia for training next month?( bạn sẽ bay lịch sự Malaysia nhằm học tập tháng tới chứ?)

*
Are you going to fly lớn Malaysia for training next month?

Cách sử dụng thì tương lai gần

– diễn đạt kế hoạch xuất xắc dự định về một bài toán sẽ thực hiện trong tương lai. Thường có những từ chỉ thời hạn tương lai đi kèm.Ví dụ:I am going khổng lồ visit my teacher tomorrow.(Tôi đã đi thăm rứa giáo của tôi vào ngày mai)What are you going to bởi next weekend?( các bạn sẽ làm gì vào cuối tuần tới)

– diễn tả một dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra sau đây do có căn cứ trên tình huống hiện tại.Ví dụ:Look at everybody pull out the road. It is going lớn jam more few minutes( chú ý kìa tất cả mọi fan đều mang ra đường, đường sẽ ảnh hưởng kẹt xe trong vài phút nữa thôi)

*
Look at everybody pull out the road. It is going to lớn jam more few minutes

Dấu hiệu phân biệt thì tương lai gần

– vết hiệu phân biệt thì sau này gần bao gồm các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai y như dấu hiệu nhận ra thì sau này đơn.

Xem thêm: Ca Khúc “ Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào

In the futureNext year/ week/timeSoonTomorrowIn + thời gian

Bài tập thì tương lai gần

1. Sử dụng những câu dưới đây để vấn đáp các tình huống trong 1 – 8.

Use the following sentences lớn respond to situations in 1 – 8.He is going khổng lồ win.You are going to lớn fail.I’m going to lớn be ill.It isn’t going khổng lồ rain.I’m not going to be ill.You aren’t going lớn fail.It’s going to lớn rain.He isn’t going to win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going lớn rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going to lớn fail.3 I’m so tired. I’m going to lớn be ill.4 The sun is shining. It isn’t going khổng lồ rain.5 You are learning so hard. You aren’t going to fail.6 I’m OK. I’m not going to lớn be ill.7 He is playing so well. He is going khổng lồ win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going lớn win.

2. Ngừng các email dưới sử dụng thì tương lai gần

Complete the e-mail with following verbs and “going to”.tell change move not buy lượt thích find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing to you lớn let you know that I …………………………………………….. To lớn Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. In my life. We want to lớn live in a housenear the sea. We …………………………………………….. A big house, because we …………………………..………………………………………. It all weekends. Bởi you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. It there.My wife and I …………………………………………….. New jobs too, because Brighton is too far awayand we …………………………………………….. Lớn work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our home. My quái thú doesn’t know about it, butI …………………………………………….. Him soon. He …………………………………………….. Me!I have to lớn go now. Please, write back soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going lớn moveEverything is going lớn changeWe are not going to lớn buywe are not going to tidyyou are going khổng lồ likeMy wife and I are going to findwe are not going to lớn travelWe are going to workI am going to lớn tellHe is going to kill

3. Viết các câu hỏi dưới sử dụng những động từ vào ngoặc với “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why vì chưng you need your driving licence? (you | drive)Are you going khổng lồ drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve decided to lớn be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why vì chưng you want to take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going to lớn work more?Is he going to lớn die?Is it going lớn be cold?Are you going lớn continue in future?Are they going to lớn retire?Is she going khổng lồ start any diet?Is it going to fall down?How are you going khổng lồ reach that?Is it going lớn bite me?What are you going khổng lồ do?

4. Những từ dưới được thu xếp ngẫu nhiên, hãy áp dụng chúng nhằm viết những câu theo thì sau này gần

Use these jumbled words to lớn make negative questions.Example:you | drive | are | anymore | khổng lồ | going | notAre you not going khổng lồ drive anymore?not | he | telephone | to | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | to | aren’t | manager | ngân hàng | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | lớn | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | khổng lồ | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | khổng lồ | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give | to lớn | going | her | lớn | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | khổng lồ | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | lớn | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going lớn telephone the police?Aren’t you going to see the bank manager?Are they not going lớn plant the trees?Are you not going khổng lồ play tennis tomorrow?Isn’t Simon going khổng lồ look for a new job?Aren’t you going to lớn give her a present?Is Mr. Jones not going to lớn stop smoking?Aren’t your brothers going khổng lồ learn German?

5. Sử dụng những từ vào ngoặc với “going to” để kết thúc các cấu hỏi, viết đúng lại tin tức và viết đúng lại câu trả lời.

Use the words in brackets và “going to” to bởi vì the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. A new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. A used car.Are you going to have a new car?We aren’t going to buy a new car.We are going to lớn look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. The grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. A new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. A house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. The football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. At home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. To India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… to lớn India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Điển Tích Điển Cố Là Gì Và Ý Nghĩa Điển Có Trong Văn Hóa Truyền Thống?

Đáp án:

Are you going khổng lồ cut the grass?I am not going to lớn work in the garden.I am going to lớn clean the windows.Are the Scotts going lớn build a new house?They are not going to lớn have a house.They are going to rent a flat.Is your dad going khổng lồ watch the football match?He is not going to lớn stay at home.My parents are going to vày some shopping.Is your sister going khổng lồ fly lớn India?She is not going to lớn fly to lớn India.My friends are going to lớn visit India.