Bài Tập Phát Âm S Es Lop 6

     

Tổng hợp những cách phạt âm S và ES trong giờ đồng hồ Anh góp phát âm như người bạn dạng xứ chỉ trong vòng 10". Ba mẹ và những con cùng học và rèn luyện nhé.

Một một trong những rào cản lớn số 1 khiến các bạn học sinh vn nói tiếng Anh không chuẩn chỉnh là vì chúng ta không phạt âm âm cuối. Đặc biệt khi chúng ta phát âm đều từ có s, es, các bạn thường làm lơ hoặc phát âm hết bởi âm "s" gây ra sự hiểu nhầm cho người đối diện. 

Hôm nay tinhdaudua.com.vn English vẫn hướng dẫn các bạn chi tiết bí quyết phát âm s, es đơn giản dễ dàng và dễ hiểu nhất!


*

I. Đuôi S với ES hay gặp mặt trong trường đúng theo nào?

Chúng ta vẫn thường xuyên học làm việc trường, hay tại các lớp ngữ pháp về cặp đuôi S cùng ES thường xuất hiện thêm ở thời lúc này đơn. Mặc dù nhiên, do đó vẫn không đủ. Ngoài ra còn các trường đúng theo khác, mà các con cần quan tâm, bao gồm:

Đứng sau Danh từ số nhiều. VD: How many pencils are there in your pocket? Động từ ở lúc này đơn sau nhà ngữ ngôi máy 3 số ít. VD: She goes shopping by bike. Sau sở hữu giải pháp của danh từ. VD: Hoang"s brother is a student. Dạng rút gọn gàng của is hoặc has. VD: She"s been a famous doctor since she was 25 years old. 

➤ quy tắc thêm s/es

các động từ cùng danh từ bỏ tận cùng là: o, s, x, ch, sh, z thì ta thêm es.Bạn vẫn xem: bài tập vạc âm s es lop 6

Tip: Để dễ nhớ hơn, các bạn hãy áp dụng câu thần chú này nhé:

O Chanh Sợ Xấu Shợ Zà

Ex: Brush → brushes

vì chưng → does

Watch → watches

các động trường đoản cú tận thuộc là: phụ âm + y, gửi "y" thành "i" và thêm "es".

Bạn đang xem: Bài tập phát âm s es lop 6

Ex: Study → studies

Fly → flies Fry → fries

các động từ, danh tự tận thuộc là nguyên âm (u, e, o, a, i) + y, không thay đổi y với thêm "s".

Ex: Play → plays

Stay → stays

II. Cách phát âm đuôi S cùng ES theo chuẩn quốc tế

Qua trao đổi, tinhdaudua.com.vn nhận thấy rằng có nhiều bạn vẫn lần chần hoặc không rõ ràng được những cách phân phát âm của âm đuôi S và ES. Tuy vậy đã học đi học lại rất nhiều lần. Vì vậy, tinhdaudua.com.vn xin chia sẻ 1 đợt tiếp nhữa cách phát âm của âm đuôi này theo 3 cách dưới đây nha:

Phát âm là /s/ Phát âm là /z/ Phát âm là /iz/

Vậy lúc nào phát âm là /s/, lúc nào là /z/ và bao giờ là /iz/? chúng ta hãy thuộc Alan tham khảo phần tiếp theo sau để phân phát âm chuẩn nhất nhé ^.^

III. Phía dẫn bí quyết phát âm S, ES dễ dàng nhớ

➤ phạt âm là /s/


*

lúc từ gồm tận thuộc bằng những phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/
Từ Phát âm Nghĩa Ví dụ

Units 

ˈjuːnɪts

person or group that is complete by itself but can also form part of something larger

The book has 12 units

Stops

stɒps

 to no longer move

This train stops at Oxford.

Laughs

lɑːfs

to make the sounds và movements of your face that show you think something is funny or silly

She laughs

Topics

ˈtɒpɪks

a subject that you talk, write or learn about

There are 2 topics in the workshop

Eats

iːts

 to put food in your mouth, bite it and swallow it

She eats a lot

https://mshoagiaotiep.com/

➤ vạc âm là /iz/


*

watches

wɒtʃiz

to look at somebody/something for a time

She stood và watched as the xe taxi drove off

misses

mɪsiz

feel sad because you can no longer see somebody or vì chưng something that you like

She misses him so much

changes

ˈtʃeɪndʒɪz 

to become different

The leave changes colour in autumn

 

➤ phân phát âm là /z/

phép tắc cuối của cách phát âm s là khi những từ có tận thuộc là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/, chúng ta phát âm z
Từ Phát âm Nghĩa Ví dụ

Plays

/pleɪz/

to bởi vì things for pleasure

He plays football in the afternoon.

Xem thêm: Xe Máy Xúc Tiếng Anh Là Gì, Tên Tiếng Anh Các Loại Xe Công Trình

Hugs

/hʌgz/

to put your arms around somebody và hold them tightly, especially khổng lồ show that you lượt thích or love them

My mother hugs me when I’m sad.

Bags

/bægz/ 

a container made of cloth, leather, plastic or paper

I have four bags.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Mẹ Của Em Mới Nhất 2021, Ghim Trên Vẽ Tranh Gia Đình

Trường hợp sệt biệt phát âm S/ES

Đối với cồn từ "say" khi không thêm s ta đã đọc là /sei/. Mặc dù khi thêm s, “says” sẽ tiến hành đọc là /sez/ có nghĩa là phát âm /z/. Ngoài ra chúng ta sẽ gặp cách vạc âm s không theo quy tắc như: have => has.

IV. Bài bác tập vạc âm S/ES

Bài tập: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. Skims B. Works C. Sits D. Laughs2. A. Fixes B. Pushes C. Misses D. Goes3. A. Cries B. Buzzes C. Studies D. Supplies4. A. Holds B. Notes C. Replies D. Sings5. A. Keeps B. Gives C. Cleans D. Prepares6. A. Runs B. Fills C. Draws D. Catches7. A. Drops B. Kicks C. Sees D. Hopes8. A. Types B. Knocks C. Changes D. Wants9. A. Drinks B. Rides C. Travels D. Leaves10. A. Calls B. Glasses C. Smiles D. Learns11. A. Schools B. Yards C. Labs D. Seats12. A. Knives B. Trees C. Classes D. Agrees13. A. Buses B. Horses C. Causes D. Ties14. A. Garages B. Boats C. Bikes D. Roofs15. A. Ships B. Roads C. Streets D. Speaks16. A. Beliefs B. Cups C. Plates D. Apples17. A. Books B. Days C. Songs D. Erasers18. A. Houses B. Knives C. Clauses D. Changes19. A. Roofs B. Banks C. Hills D. Bats20. A. Hats B. Tables C. Tests D. Desks21. A. Gives B. Passes C. Dances D. Finishes22. A. Sees B. Sings C. Meets D. Needs23. A. Seeks B. Plays C. Gets D. Looks24. A. Tries B. Receives C. Teaches D. Studies25. A. Says B. Pays C. Stays D. Boys26. A. Eyes B. Apples C. Tables D. Faces27. A. Posts B. Types C. Wives D. Keeps28. A. Beds B. Pens C. Notebooks D. Rulers29. A. Stools B. Cards C. Cabs D. Forks30. A. Buses B. Crashes C. Bridges D. Plates

 

Đáp án
1. A 2. D 3. B 4. B 5. A 6. D 7. C 8. C 9. A 10. B
11. D 12. C 13. D 14. A 15. B 16. D 17. D 18. B 19. C 20. B
21. A 22. C 23. B 24. C 25. A 26. D 27. C 28. C 29. D 30. D

 

Sau khi tham gia học bài này chắc hẳn rằng ba mẹ và các con đã biết phương pháp đọc s, es trong tiếng Anh rồi. Trường hợp có bất cứ thắc mắc nào ba bà mẹ và các con hãy đừng rụt rè và inbox ngay cho tinhdaudua.com.vn nhé !