BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN HỖN HỢP LỚP 9

     
Bài 1. Có bố bóng đèn được mắc theo sơ đồ ( hình 3.1) và sáng bình thường. Giả dụ bóng Đ1 bị đứt dây tóc thì nhẵn Đ3 sáng bạo gan hơn hay yếu hơn?
*
thiết lập xuống (3)
*
GỢI Ý:Bình thường: I3= I1 + I2. Giả dụ bóng Đ1 bị đứt; I1= 0 dòng điện I3 bớt => thừa nhận xét độ sáng của đèn.

Bạn đang xem: Bài tập mạch điện hỗn hợp lớp 9

Quan tiếp giáp nhận xét bài làm của khách hàng trên bảng .
*
*
Bài 3.
Có tía điện trở R1= 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 12Ω; được mắc vào thân hai điểm A cùng B có hiệu điện cố gắng 12V như (hình 3.3).a) Tính điện trở tương tự của mạch.b) Tính cường độ cái điện trải qua mỗi điên trởc) Tính hiệu điện cụ giữa nhị đầu điện trở R1 với R2.

Xem thêm: Quê Hương Dân Ca Ucraina Lời Việt, Tập Đọc Nhạc Lớp 7 Số 7 Bài Quê Hương

*
GỢI Ý:
a) Đoạn mạch AB có : R3 // ( R1 nt R2). Tính R12 rồi tính RAB.b) tất cả R1 nt R2 => I1 ? I2; Tính I1 theo U và R12; Tính I3 theo U với R3.c) Tính U1 theo I1 cùng R1; U2 theo I2 cùng R2; U3 ? U.Đs: a) 4W; b) I1 = I2 = 2A; I3 = 1A ; c) 4V; 8VBài 4.** Một đoạn mạch điện có 5 năng lượng điện trở mắc như sơ vật hình 4.1.Cho biết R1= 2,5Ω; R2 = 6Ω; R3 = 10Ω; R4 = 1,2 Ω; R5 = 5Ω. Ở nhị đầu đoạn mạch AB có hiệu điện nắm 6V. Tính cường độ loại điện qua mỗi năng lượng điện trở
*
GỢI Ý:Sơ đồ h 4.2 tương đương h 4.1 + Tính RAD, RBD từ đó tính RAB.
*
+ Đối với đoạn mạch AD: Hiệu điện thay ở nhị đầu các điên trở R1, R2, R3 là như nhau: Tính UAB theo IAB và RAD từ đó tính được những dòng I1, I2, I3+ tựa như ta cũng tính được những dòng I4, I5 của đoạn mạch DB.Bài 5.
Cho mạch điện như hình 4.4. Biết: R1 = 15W, R2 = 3W, R3 = 7W, R4 = 10W. Hiệu điện gắng hai đầu đoạn mạch là 35V.a) Tính điện trở tương đương của toàn mạch.b) search cường độ cái điện qua những điện trở.

Xem thêm: { Bài Thơ Đôi Dép Mầm Non

*
GỢI Ý: (theo hình vẽ 4.4)Tính R23 với R­234. Tính điện trở tương đương RAB=R1+R234Tính IAB theo UAB,RAB=>I1+) Tính UCB theo IAB,RCB.
*
+) Ta tất cả R23 = R4 I23 ra làm sao so với I4; (I23=I2=I3) + Tính I23 theo UCB, R23.Đs: a) 20W; b) I1 = I = 1,75A; I2 = I3 = I4 = 0,875A.