Bài tập chia cho số có 2 chữ số

     

Hôm trước các con đã có được học bài xích chia cho số gồm một chữ số. Trong buổi học tập hôm nay, các con sẽ làm cho quen cùng với cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia mang đến số tất cả hai chữ số. đứng đầu lời giải sẽ giúp các con mày mò về bí quyết giải dạng bài bác này, kế tiếp chúng mình cùng rèn luyện nhé!

*

1. Ôn tập bí quyết chia đến số có 1 chữ số 

*

Thực hiện nay phép chia theo lắp thêm tự trường đoản cú trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 1, 1 không phân chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

- Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang lại số có 2 chữ số


2.1. Lấy ví dụ như 1. Phép chia không tồn tại số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo sản phẩm công nghệ tự tự trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- đôi mươi chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nơi Người Gọi Là Hạnh Phúc 2, Nơi Người Gọi Là Hạnh Phúc 2

2.2. Ví dụ như 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo đồ vật tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

- Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dấn xét phép phân tách cho số bao gồm 2 chữ số

Những để ý khi triển khai phép phân tách số tất cả hai chữ số

- Phép phân chia hết là phép chia có số dư bởi 0

- Phép chia có dư là phép chia bao gồm số dư khác 0

- Phép chia gồm dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

2.4 video bài giảng chia cho số tất cả hai chữ số

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số trường đoản cú nhiên 

*

- Hàng đơn trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đối kháng vị

- hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Các dạng toán tương quan đến phân tách cho số có 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

- 36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

- Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

- 205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

- Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

- 168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

- 0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

- Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

- Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách hết.

Xem thêm: Hồ Nước Ngọt Lớn Nhất Đông Nam Á Năm 2022, Hồ Nước Ngọt Nào Lớn Nhất Đông Nam Á

Bài 2:

*

- 56 chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

- Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

- 205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

- Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

- 228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

- Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

- 459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

- 3 không phân tách được mang đến 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 phân chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- tiến hành biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì tiến hành thứ tự từ trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học tập về cách giải toán lớp 4 dạng bài bác chia mang đến số bao gồm hai chữ số vẫn kết thúc, những con đã nhận được biết được dạng bài, cách tính giá trị cùng vận dụng kỹ năng giải các bài biểu thức tất cả chứa một chữ. Chúc những con siêng ngoan học giỏi. Ngoài bài học kinh nghiệm này, Top giải thuật còn không ít nhiều bài học hay liên quan đến những dạng toán lớp 4. Hãy đk để vươn lên là thành viên của Top giải thuật để nhận nhiều tài liệu hay. Hẹn gặp lại những con ở các bài học tiếp theo!