32 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 5

     

Câu 6.

Bạn đang xem: 32 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 5

Một hình tam giác gồm độ dài đáy là 4,5cm, chiều cao 2,4cm. Tính năng lượng điện hình tam giác đó.

A. 10,8cm2 B. 5,4cm2

C. 21,6cm2 D. 4,8cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

12,47 + 39,68

657,21 – 198,34

109,8 × 5,4

91,08 : 3,6

Bài 2. (2 điểm) tìm kiếm (x):

a) 9,8 : (x) = 2,8 + 7

b) (x) + 25,6 = 86,5 : 2,5

Bài 3. (2 điểm) Một trại chăn nuôi bao gồm số kê và vịt là 1575 con, trong những số đó 40% là vịt, sót lại là gà. Hỏi trại chăn nuôi đó bao gồm bao nhiêu bé gà, bao nhiêu con vịt ?

Bài 4. (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 16,9 + 8,4 + 3,1 + 1,6

b) 34,5 × 6,7 + 34,5 × 3,3


Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 

Phương pháp:

Muốn viết một vài thập phân, ta viết thứu tự từ sản phẩm cao cho hàng thấp: thứ 1 viết phần nguyên, viết vết "phấy", kế tiếp viết phần thập phân.

Cách giải:

Số “ Tám mươi chín phẩy bảy mươi bảy” viết là 89,77.

Chọn B.

Câu 2. 

Phương pháp:

So sánh những số thập phân đã cho, tự đó kiếm được số thập phân nhỏ bé nhất trong số số đó.

* bí quyết so sán hai số thập phân:

- So sánh những phần nguyên của hai số kia như so sánh hai số từ bỏ nhiên, số thập phân nào gồm phần nguyên lớn hơn thế thì số đó to hơn.

- nếu phần nguyên của nhị số đó bằng nhau,thì ta đối chiếu phần thập phân, thứu tự từ sản phẩm phần mười, mặt hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... Mang lại cùng một sản phẩm nào đó, số thập phân nào bao gồm chữ số nghỉ ngơi hàng tương xứng lớn hơn thế thì số đó phệ hơn.

- trường hợp phần nguyên với phần thập phân của hai số đó cân nhau thì nhì số đó bằng nhau.

Cách giải:

So sánh những số đã mang đến ta có:

5,25 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên nên tích tìm được. 

Cách giải: 

Ta có: 0,55 = 55%.

Chọn C.

Câu 4. 

Phương pháp:

- Biểu thức tất cả dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; tiến hành phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

8,6 × (5,7 – 4,7 ) + 5,6 : 4 

= 8,6 × 1 + 1,4

= 8,6 + 1,4

= 10

Chọn A.

Câu 5.

Xem thêm: Top 17 Xem Phim Chuyện Chàng Thi Sĩ Tập 22, Phim ChuyệN ChàNg Thi Sĩ (40 Tập Cuối)

 

Phương pháp:

- xem lại cách viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Áp dụng phương pháp chuyển đổi: 1dm2 = 100cm2 tuyệt 1cm2 = (dfrac1100)dm2 = 0,01dm2.

Cách giải:

Ta có: 6dm2 15cm2 = 6(dfrac15100)dm2 = 6,15dm2.

Vậy số thập phân thích hợp để viết vào vị trí chấm của 6dm2 15cm2 = ... Dm2 là 6,15.

Chọn D.

Câu 6. 

Phương pháp:

 Muốn tính diện tích s hình tam giác ta rước độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

Cách giải:

Diện tích hình tam giác kia là:

4,5 × 2,4 : 2 = 5,4 (cm2)

Đáp số: 5,4cm2.

Chọn B.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. 

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc vẫn học về phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Cách giải:

*

Bài 2. 

Phương pháp:

- Tính cực hiếm vế phải trước.

- Áp dụng các quy tắc:

+ muốn tìm số phân chia ta đem số bị chia chia đến thương.

+ mong muốn tìm số hạng chưa chắc chắn ta đem tổng trừ đi số hạng vẫn biết.

Cách giải:

a) 9,8 : (x) = 2,8 + 7

9,8 : (x) = 9,8

(x) = 9,8 : 9,8

(x) = 1

b) (x) + 25,6 = 86,5 : 2,5

(x) + 25,6 = 34,6

(x) = 34,6 – 25,6 

(x) = 9

Bài 3. 

Phương pháp:

- tìm kiếm số nhỏ gà ta mang tổng số bé gà với vịt (1575 con) chia cho 100 rồi nhân cùng với 40 hoặc lấy tổng số nhỏ gà với vịt (1575 con) nhân với 40 rồi phân tách cho 100.

- kiếm tìm số con vịt ta lấy tổng số nhỏ gà cùng vịt trừ đi số nhỏ gà.

Cách giải: 

Trại chăn nuôi đó bao gồm số con gà là:

1575 : 100 × 40 = 630 (con)

Trại chăn nuôi đó tất cả số nhỏ vịt là:

1575 – 630 = 945 (con)

Đáp số: Gà: 630 con ;

Vịt: 945 con.

Bài 4.

Xem thêm: Stream Khi Tất Cả Yêu Thương Trở Nên Vô Nghĩa, Hạnh Phúc Bỏ Rơi Em

 

Phương pháp:

a) Áp dụng đặc điểm giao hoán và phối hợp để ghép 16,9 với 3,1 thành một nhóm, ghép 8,4 và 1,6 thành một nhóm.