Bài 8 Trang 143 Sgk Toán 11

     

Giải bài xích 8 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Minh chứng rằng phương trình có tối thiểu ba nghiệm nằm trong khoảng (-2, 5)
Bạn đang xem: Bài 8 trang 143 sgk toán 11

Đề bài

Chứng minh rằng phương trình (x^5– 3x^4+ 5x – 2 = 0) có tối thiểu ba nghiệm nằm trong vòng ((-2, 5)).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Toán lớp 11: Đại số "Giới hạn của hàm số" -Tiết 1Bài 1: số lượng giới hạn của dãy số (Tiết 1)


Bài 1: giới hạn của hàng số (Tiết 2)


Bài 1: số lượng giới hạn của hàng số (Tiết 3)


Bài 2: số lượng giới hạn của hàm số (Tiết 1)


Bài 2: số lượng giới hạn của hàm số (Tiết 2)


Bài 2: giới hạn của hàm số (Tiết 3)


***


Bài 3 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 4 trang 142 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 5 trang 142 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 6 trang 142 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 7 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 8 trang 143 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 9 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 10 trang 143 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 11 trang 143 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 12 trang 144 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11


Xem thêm: Vẽ Thời Khóa Biểu Cute Cấp 2 2 Mẫu Thời Khóa Biểu Cho Học Sinh 2021

Bài 14 trang 144 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 15 trang 144 SGK Đại số với Giải tích 11Bài 3. Một trong những phương trình lượng giác hay gặp
Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2. Hoạn - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và vươn lên là cố
Bài 5. Phần trăm và đổi mới cố
Bài 1. Cách thức quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cung cấp số cộng
Bài 4. Cung cấp số nhân
Bài 1. Số lượng giới hạn của dãy số
Bài 2. Giới hạn của hàm số
Bài 1. Định nghĩa và chân thành và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4. Vi phân
Bài 5. Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương I - Hàm con số giác và phương trình lượng giác
Ôn tập chương II - tổng hợp - Xác suất
Ôn tập chương III - hàng số - cấp cho số cộng và cấp số nhân
Ôn tập chương IV - Giới hạn
Ôn tập chương V - Đạo hàm
ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Đề đánh giá 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số và giải tích 11
Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số với giải tích 11
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số cùng giải tích 11
Đề đánh giá 15 phút - Chương 4 - Đại số với Giải tích 11
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số cùng Giải tích 11
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đại số cùng Giải tích 11
Đề kiểm soát 45 phút (1 huyết ) - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
Đề soát sổ 15 phút – Chương 3 – Đại số cùng giải tích 11
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số với Giải tích 11


Từ khóa

Xem thêm: Sự Vận Động Của Ý Thức Là Gì? Phân Tích Vai Trò Và Tác Dụng Của Ý Thức