Bài 76 Trang 32 Sgk Toán 6 Tập 1

  -  

Đố: Trang đố Nga dùng tứ chữ số 2 cùng rất dấu ngoặc (nếu cần) viết hàng tính có hiệu quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4. 

Em hãy góp Nga có tác dụng điều đó.
Bạn đang xem: Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) kết quả ra 0: 

(2 . 2 - 2 . 2 = 0) hoặc (2^2 – 2^2= 0) hoặc ((2 + 2) – 2 . 2 = 0)

hoặc ((2 – 2) + (2 – 2) = 0)

+) công dụng ra 1:

(2 . 2 : (2 . 2) = 1) hoặc (2^2 : 2^2= 1) hoặc (2^2 : (2 + 2) = 1) hoặc ((2 + 2) : (2 . 2) = 1)

+) công dụng ra 2:

(2 : 2 + 2 : 2 = 2) hoặc ((2: 2)^2.2 = 2) 

+) công dụng ra 3:

(2^2 – (2 : 2) = 3) hoặc ( (2.2 + 2):2 = 3)

+) công dụng ra 4:

(2 + 2 + 2 – 2 = 4) hoặc (2 + (2.2 – 2) = 4).

tinhdaudua.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Phương Pháp Đọc Hiểu Văn Bản Văn Học Là Gì, Đọc Hiểu Văn Bản Văn Học Là Gì

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tinhdaudua.com.vn
Xem thêm: Các Công Thức Tính Cường Độ Dòng Điện Là Gì? Công Thức Tính Như Thế Nào?

Cảm ơn bạn đã áp dụng tinhdaudua.com.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tinhdaudua.com.vn gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.