BÀI 6 TIN HỌC 12

     

Bài 6: Biểu mẫu

1. Khái niệm

- Biểu mẫu là một đối tượng trong database Access được thiết kế sử dụng để:

+ Hiển thị dữ liệu dưới dạng thuận lợi để xem, nhập với sửa dữ liệu

+ Thực hiện các thao tác thông qua những nút lệnh (do người thiết kế tạo ra)

- Để có tác dụng việc với biểu mẫu, chọn Forms vào bảng chọn đối tượng:

*

Hình 1. Cửa sổ cơ sở dữ liệu QuanLi_HS với trang biểu mẫu​

2. Tạo biểu mẫu sử dụng thuật sĩ

* Tạo biểu mẫu mới: có 2 biện pháp thực hiện

- bí quyết 1: Nháy đúp vào Create form by design view để tự thiết kế

- phương pháp 2: Nháy đúp vào Create size by using wizard để cần sử dụng thuật sĩ

* Tạo biểu mẫu theo phong cách 2 (dùng thuật sĩ) được thực hiện theo những bước sau:

- Bước 1. Nháy đúp vào

*

- ​Bước 2. Trong hộp size Wizard:

+ Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;

+ Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available Fiels;

+ Nháy Next để tiếp tục.

Bạn đang xem: Bài 6 tin học 12

*

Hình 2. Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ​

- Bước 4. Trong các bước tiếp theo, chọn bố cục biểu mẫu (hình 3), chẳng hạn dạng Cột (Columnar) rồi chọn kiểu mang đến biểu mẫu, chẳng hạn kiểu Chuẩn (Standard) (hình 4).

*

Hình 3. Chọn bố cục biểu mẫu dạng cột​

*

Hình 4. Chọn biểu mẫu kiểu Standard​

- Bước 5. Gõ thương hiệu mới cho biểu mẫu (hình 5)

+ open the khung to view or enter information: Xem hay nhập thông tin

♦ Modify the form"s design: Sửa đổi thiết kế.

♦ Chọn thương hiệu tiêu đề Form, chọn:

+ Chọn Finish để trả thành. Ta đã bao gồm biểu mẫu dạng cột có dạng nhưhình 6

*

Hình 5. Gõ tên mới mang đến biểu mẫu​

*

Hình 6. Biểu mẫu dạng cột​

* Chỉnh sửa biểu mẫu vào chế độ thiết kế:

- Ta chuyển lịch sự chế độ thiết kế (hình 7) để ráng đổi hình thức biểu mẫu.

*

Hình 7. Biểu mẫu ở chế độ thiết kế​

Tại đây ta bao gồm thể thực hiện:

- vậy đổi nội dung những tiêu đề;

- Sử dụng font chữ tiếng Việt;

- chũm đổi kích thước trường (thực hiện khi bé trỏ gồm dạng mũi tên nhị đầu như cáchình 8avàhình 8b);

- Di chuyển vị trí các trường (thực hiện khi con trỏ gồm dạng bàn tay nhưhình 8c),...

*

Hình 8. Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế​

3. Các chế độ có tác dụng việc của biểu mẫu

- Cũng như với bảng, gồm thể có tác dụng việc với biểu mẫu vào nhiều chế độ khác nhau: chế độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế,...

- Chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu có thể chấp nhận được thực hiện các thao tác cập nhật và tìm kiếm thông tin giống như với trang dữ liệu của bảng.

Xem thêm: Trình Bày Các Giai Đoạn Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản, Quá Trình Ra Đời Chủ Nghĩa Tư Bản

- Việc cập nhật dữ liệu vào biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng dữ liệu nguồn.

- Dưới đây bọn họ xét kĩ hơn nhì chế độ có tác dụng việc với biểu mẫu thường dùng là chế độ biểu mẫu (hình 9)và chế độ thiết kế (hình 10).

*

​Hình 9. Biểu mẫu trong chế độ biểu mẫu​

*

Hình 10. Biểu mẫu trong chế độ thiết kế​

a. Chế độ biểu mẫu

- Chế độ biểu mẫu là chế độ bao gồm giao diện thân thiện được sử dụng để cập nhật dữ liệu.

- Để làm cho việc với chế độ biểu mẫu, thực hiện một trong những cách sau:

+ biện pháp 1: Nháy đúp chuột ở tên biểu mẫu.

+ giải pháp 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

*

+ giải pháp 3: Nháy nút

*

(Form View) nếu đang ở chế độ thiết kế.

Xem thêm: Do You Speak Engl I Had An Amusing Experience Last Year, I Had An Amusing Experience Last Year

b. Chế độ thiết kế

- Chế độ thiết kế là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới

- Để làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện:

+ cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút

*

+ giải pháp 2: Nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu

*

- Một số thao tác có thể thực hiện vào chế độ thiết kế:

+ Thêm/bớt, nỗ lực đổi vị trí, kích thước những trường dữ liệu;

+ Định dạng fonts chữ cho các trường dữ liệu và những tiêu đề;

+ Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi.