BÀI 6 TIN HỌC 10

     

Bài 6. Giải việc trên trang bị tính

Việc giải toán trên laptop thường được tiến qua 5 bước:

- Xác định bài xích toán

- Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

- Viết chương trình

- Hiệu chỉnh

- Viết tài liệu

1. Xác định bài xích toán

Ví dụ 1: kiếm tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dương M với N

- Input: M,N

- Output: UCLN(M,N)

Xác định bài toán là xác định rõ nhị thành phần: input ; Output;

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a. Lựa chọn thuật toán

*

Hình 1. Những bước lựa chọn thuật toán​

- Ít phức tạp

- ít tốn thời gian thực hiện

- Chiếm ít ô nhớ

- Thực hiện không nhiều phép toán, dễ hiểu...

b, Diễn tả thuật toán

Ví dụ:Tìm ước thông thường lớn nhất (ƯCLN) của nhị số nguyên dương M và N.

- Xác định bài toán:

+ Input: Nhập M, N

+ Output: ƯCLN(M, N)

- Ý tưởng: Sử dụng những điều đã biết sau:

+ Nếu M = N thì giá bán trị tầm thường đó là ƯCLN của M với N

+ Nếu M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N)

+ Nếu M 1. Thuật toán diễn tả bằng biện pháp liệt kê

Bước 1: Nhập M,N;

Bước 2: Nếu M=N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; kết thúc

Bước 3: Nếu M>N thì M← M-N rồi quay lại bước 2;

Bước 4: N ←N-M rồi xoay lại bước 2

b2.


Bạn đang xem: Bài 6 tin học 10


Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Lòng Vị Tha, Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Lòng Vị Tha


Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột (Địa Lý), Cách Vẽ Biểu Đồ Cột


Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ khối

*

Hình 2. Sơ đồ khối thuật toán tìm ƯCLN​

Sau đây là nhì ví dụ mô phỏng những bước thực hiện thuật toán trên:

*
*

Hình 3. Mô phỏng thuật toán kiếm tìm ƯaCLN bằng số liệu cụ thể​

3. Viết chương trình

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

- lúc viết chương trình ta bắt buộc chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng say mê hợp vơi thuật toán

- Viết chương trình vào ngôn ngữ làm sao thì phải tuân thủ theo đúng ngôn ngữ đó

- Chương trình dịch chỉ bao gồm thể phát hiện và thông tin về mặt ngữ pháp

4. Hiệu chỉnh

- Một chương trình đã viết hoàn thành có thể gồm nhiều lỗi cùng sẽ cho kết quả ko đúng

- Ta cần thử chương trình bằng vài ba bộ số input để phân phát hiện lỗi cùng sửa chương trình. Quy trình này gọi là hiệu chỉnh (test)

5. Viết tài liệu

- Tài liệu phải mô tả bài bác toán, thuật toán, thiết kế chương trình, kết quả nghiệm và hương dẫn sử dụng

- Tài liệu này rất hữu ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng trả thiện thêm

- những bước bao gồm thể lập đi lặp lại nhiều lần mang đến đến lúc ta mang đến rằng chương trình đã làm cho việc đúng đắn và hiệu quả