BÀI 54 TRANG 34 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Một canô xuôi chiếc từ bến(A) mang lại bến(B) mất(4) giờ và ngược dòng từ bến(B) về bến(A) mất(5) giờ. Tính khoảng cách giữa nhị bến(A) và(B,) biết rằng tốc độ của làn nước là(2 km/h.)
Bạn đang xem: Bài 54 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

+ tốc độ ca nô đi xuôi mẫu = gia tốc ca nô + tốc độ dòng nước

+ vận tốc ca nô đi ngược mẫu = vận tốc ca nô - tốc độ dòng nước.

Bài giải

Gọi(x , (km/h)) là khoảng cách giữa(2) bến(A) và(B ,(x > 0))Khi này vẫn tốc canô lúc xuôi chiếc là(dfracx4 , (km/h))Vì vận tốc dòng nước là(2km/h) nên gia tốc của ca nô khi nước lặng ngắt là(dfracx4 - 2 , (km/h)) và tốc độ ca nô lúc đi ngược loại là(left(dfracx4 - 2 ight) - 2 = dfracx4 - 4 , (km/h))Theo đề bài, ca nô trở về ngược dòng hết(5) giờ bắt buộc ta có phương trình:(5left(dfracx4 - 4 ight) = x)(Leftrightarrow 5 dfracx - 164 = x)(Leftrightarrow dfrac5(x - 16)4 = x)(Leftrightarrow 5(x - 16) = 4x)(Leftrightarrow 5x - 80 = 4x)(Leftrightarrow x = 80 , ext(nhận))Vậy quãng đường(AB) dài(80km)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài xích 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vậy nào là nhị phương... • Giải bài xích 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân hai vế của một... • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với đk nào... • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 khi giải phương trình... • Giải bài 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu công việc giải... • Giải bài 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương trình... • Giải bài bác 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài bác 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi dòng từ... • Giải bài 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khích lệ tiết...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học 8


Xem thêm: Chuyên Đề Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác Cực Hay, Cách Tính Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác Cực Hay

bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài xích 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Hình Ảnh Một Số Loại Rau Củ Quả Đẹp Nhất, Tên Và Hình Ảnh Tất Cả Các Loại Rau Cải

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo