Bài 44 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Hướng dẫn giải bài xích §7. Phép cùng phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài bác 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần số học có trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.Bạn đã xem: bài 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng những tử và giữ nguyên mẫu.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

(fracam + fracbm = fraca + bm)

Muốn cùng hai phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng nhì phân số bao gồm cùng một chủng loại rồi cộng các tử, không thay đổi mẫu chung.

(fracam + fracbn = fracanm.n + fracbmm.n = fraca.n + b.mm.n)

2. Tính chất

Giao hoán: (fracab + fraccd = fraccd + fracab)

Kết hợp: (left( fracab + fraccd ight) + fracef = fracab + left( fraccd + fracef ight))

Tổng phân số cùng với số 0: (fracab + 0 = 0 + fracab = fracab)

Dưới đấy là phần hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 25 sgk Toán 6 tập 2

Cộng những phân số sau:

(displaystyle a),,3 over 8 + 5 over 8,,,,b),,1 over 7 + – 4 over 7,,,,c),,6 over 18 + – 14 over 21)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& a),,3 over 8 + 5 over 8 = 3 + 5 over 8 = 8 over 8 = 1 cr)

(eqalign& b),,1 over 7 + – 4 over 7 = 1 + ( – 4) over 7, = – 3 over 7cr)

(displaystyle c),,6 over 18 + – 14 over 21 = 6:6 over 18:6 + – 14:7 over 21:7)

(displaystyle = 1 over 3 + – 2 over 3 = 1 + ( – 2) over 3 = – 1 over 3 )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 25 sgk Toán 6 tập 2

Tại sao ta rất có thể nói: cùng hai số nguyên là trường thích hợp riêng của cùng hai phân số ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

Ta có thể nói: cộng hai số nguyên là trường vừa lòng riêng của cộng hai phân số do mỗi số nguyên đều hoàn toàn có thể viết được bên dưới dạng 1 phân số.

Ví dụ: (4 + 3 = dfrac41 + dfrac31 = dfrac4 + 31 = dfrac71 = 7)

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Cộng các phân số sau:

(displaystyle a),, – 2 over 3 + 4 over 15;,,,b),,11 over 15 + 9 over – 10;)(displaystyle c),,1 over – 7 + 3)

Trả lời:

Ta có:

(displaystyle a),, – 2 over 3 + 4 over 15 = – 2.5 over 3.5 + 4 over 15 )

(displaystyle = – 10 over 15 + 4 over 15 = – 10 + 4 over 15 )

(displaystyle = – 6 over 15= -2 over 5)

(displaystyle b),,11 over 15 + 9 over – 10 )

(displaystyle = 11.2 over 15.2 + 9.( – 3) over – 10.( – 3) )

(displaystyle = 22 over 30 + – 27 over 30 = 22 + ( – 27) over 30 )

(displaystyle = – 5 over 30= – 1 over 6)

(displaystyle c),,1 over – 7 + 3 = 1 over – 7 + – 21 over – 7 = 1 + ( – 21) over – 7 )

(displaystyle = – 20 over – 7 = 20 over 7 )

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

tinhdaudua.com.vn trình làng với các bạn đầy đủ phương thức giải bài tập phần số học 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk toán 6 tập 2 của bài bác §7 Phép cùng phân số vào chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:


*

Giải bài bác 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 42 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn công dụng nếu tất cả thể)?

a) (frac7-25+frac-825) ; b) (frac16+frac-56) ;

c) (frac613+frac-1439) ; c) (frac45+frac4-18) ;

Bài giải:

Ta có:

( displaystyle a),,,7 over – 25 + – 8 over 25 = – 7 over 25 + – 8 over 25 )(displaystyle = left( – 7 ight) + left( – 8 ight) over 25 )( displaystyle = – 15 over 25 = – 3 over 5 )

( displaystyle b),,1 over 6 + – 5 over 6 = 1 + left( – 5 ight) over 6 = – 4 over 6 = – 2 over 3 )

( displaystyle c),,6 over 13 + – 14 over 39 = 18 over 39 + – 14 over 39 )( displaystyle = 18 + left( – 14 ight) over 39 = 4 over 39 )

( displaystyle d),,4 over 5 + 4 over – 18 )( displaystyle = 4 over 5 + – 4 over 18 = 4 over 5 + – 2 over 9 )

( displaystyle = 36 over 45 + – 10 over 45= 36 + left( – 10 ight) over 45 = 26 over 45 )

2. Giải bài bác 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tính các tổng tiếp sau đây sau khi vẫn rút gọn các phân số:

a) (frac721+frac9-36) ; b) (frac-1218+frac-2135) ;

c) (frac-321+frac642) ; d) (frac-1824+frac15-21) .

Xem thêm: Văn Bản Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ Ngữ Văn 7, Đức Tính Giản Dị Của Bác Hồ

Bài giải:

Ta có:

(eqalign& a)7 over 21 + 9 over – 36 = 1 over 3 – 1 over 4 = 4 over 12 – 3 over 12 = 1 over 12. cr& b) – 12 over 18 + – 21 over 35 = – 2 over 3 + – 3 over 5 = – 10 over 15 + – 9 over 15 = – 19 over 15. cr& c) – 3 over 21 + 6 over 42 = – 1 over 7 + 1 over 7 = 0. cr& d) – 18 over 24 + 15 over -21 = – 3 over 4 + 5 over -7 = – 21 over 28 + -20 over 28 = – 41 over 28. cr )

3. Giải bài xích 44 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Điền dấu phù hợp $(, = )$ vào ô vuông.


*

Giải bài xích 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

Thực hiện nay phép cộng rồi so sánh tác dụng với phân số còn lại.

a) Ta bao gồm (dfrac – 47 + dfrac3 – 7 = -1)

Vì (dfrac – 47 + dfrac3 – 7 = dfrac – 47 + dfrac – 37 )(,= dfrac – 4 + left( – 3 ight)7 = dfrac – 77 = – 1)

Do đó: (dfrac – 47 + dfrac3 – 7 = – 1)

b) Ta gồm (dfrac – 1522 + dfrac – 322 dfrac23 + dfrac – 15)

(eginarrayldfrac23 + dfrac – 15 = dfrac1015 + dfrac – 315 \= dfrac10 + left( – 3 ight)15 = dfrac715\dfrac35 = dfrac915\dfrac915 > dfrac715 \Rightarrow dfrac35 > dfrac23 + dfrac – 15endarray)

d) Ta có (dfrac16 + dfrac – 34 dfrac16 + dfrac – 34 = dfrac212 + dfrac – 912 = dfrac2 + left( – 9 ight)12 = dfrac – 712\dfrac114 + dfrac – 47 = dfrac114 + dfrac – 814 = dfrac1 + left( – 8 ight)14 = dfrac – 714\dfrac – 712 = dfrac – 7.712.7 = dfrac – 4984;\dfrac – 714 = dfrac – 7.614.6 = dfrac – 4284\dfrac – 4984 endarray)

4. Giải bài bác 45 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tìm $x$, biết:

a) (x=frac-12+frac34;)

b) (fracx5=frac56+frac-1930).

Bài giải:

Thực hiện những phép cộng rồi tìm x.

Xem thêm: Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí Violet Hay Nhất 2022

a) (x=dfrac-12+dfrac34;)

(x = dfrac – 12 + dfrac34 )

(x= dfrac – 24 + dfrac34 )

(x= dfrac – 2 + 34 )

(x= dfrac14)

b) (dfracx5=dfrac56+dfrac-1930)

(eginarrayldfracx5 = dfrac56 + dfrac – 1930\dfracx5 = dfrac2530 + dfrac – 1930\dfracx5 = dfrac630 = dfrac15\x = 1endarray)

ĐS. A) (x=dfrac14) b) (x = 1.)

5. Giải bài xích 46 trang 27 sgk Toán 6 tập 2

a) (frac-15) ; b) (frac15) ; c) (frac-16) ; d) (frac16) ; e) (frac76) ?

Bài giải:

Ta có:

(x = dfrac12 + dfrac – 23 = dfrac36 + dfrac – 46)( = dfrac3 + left( – 4 ight)6 = dfrac – 16)

ĐS. C) x = (dfrac-16).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài xích 42 43 44 45 46 trang 26 27 sgk Toán 6 tập 2!