Bài 40 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 27

     

a)( left{ eginalign & 2x+5y=2 \ & dfrac 2 5 x+y=1 \ endalign ight. )

b)( left{ eginalign & 0,2x+0,1y=0,3 \ và 3x+y=5 \ endalign ight. )

c)( left{ eginalign và dfrac 3 2x -y=dfrac 1 2 \ & 3x-2y=1 \ endalign ight. )


Hướng dẫn:

- Sử dụng phương pháp thế hoặc cùng đại số để giải các phương trình.

Bạn đang xem: Bài 40 sgk toán 9 tập 2 trang 27

- Để minh họa hình học, ta vẽ mặt đường thẳng bao gồm phương trình khớp ứng ở mỗi hệ phương trình. Giao điểm của hai tuyến phố thẳng là nghiệm của hệ phương trình.

a)

(eginaligned & left{ eginaligned và 2x+5y=2 \ & dfrac25x+y=1 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và 2x+5y=2 \ & 2x+5y=5 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow 0x+0y=3,,left( extvô lí ight) \ endaligned)

Vậy hệ phương trình vô nghiệm.

Vẽ đường thẳng(2x+5y=2) đi qua hai điểm((1;0)) và((-4;2))

Vẽ con đường thẳng(dfrac25x+y=1) trải qua hai điểm((0;1)) và((5;-1))

*
b)

(eginaligned & left{ eginaligned và 0,2x+0,1y=0,3 \ & 3x+y=5 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & 2x+y=3 \ & 3x+y=5 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & x=2 \ & y=-1 \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy((2;-1)) là nghiệm của hệ phương trình.

Xem thêm: Phim Lời Thì Thầm Của Trái Tim, Lời Thì Thầm Của Trái Tim

Vẽ đường thẳng(0,2x+0,1y=0,3) trải qua hai điểm((0;3)) và((2;-1))

Vẽ mặt đường thẳng(3x+y=5) trải qua hai điểm((0;5)) và((2;-1))

*

c)

(eginaligned và left{ eginaligned & dfrac32x-y=dfrac12 \ và 3x-2y=1 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và 3x-2y=1 \ và 3x-2y=1 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow 0x+0y=0,,,left( extluôn đúng ight) \ endaligned )

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm.

Vẽ đường thẳng(3x-2y=1) trải qua hai điểm((1;1)) và((-1;-2) )

Hai đường thẳng trùng nhau.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Nguyện Vọng Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nguyện Vọng Trong Tiếng Việt

*


Xem video bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học xuất sắc hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài xích 40 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải những hệ phương... • Giải bài bác 41 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải các hệ phương... • Giải bài bác 42 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Giải hệ phương... • Giải bài 43 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hai tín đồ ở hai địa... • Giải bài bác 44 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một vật có khối... • Giải bài bác 45 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hai nhóm xây... • Giải bài 46 trang 27 – SGK Toán lớp 9 tập hai năm ngoái, hai đối kháng vị...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
bài xích trước bài xích sau