Bài 3 trang 79 sgk toán 10

     

(a^2> (b-c)^2=b^2-2bc+c^2,,(1)\ c^2> (a-b)^2=a^2-2ab+b^2,,(2)\ b^2> (c-a)^2=c^2-2ac+a^2,,(3))

Cộng các vế tương ứng của (1) (2) với (3) ta có:

(a^2+b^2+c^2> 2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\ Leftrightarrow a^2+b^2+c^2

Nhắc lại bất đẳng thức tam giác:

Nếu(a, b, c) là độ dài cha cạnh của một tam giác ta,luôn có:

(|b-c|

Tức là: "Trong một tam giác, độ lâu năm một cạnh luôn to hơn hiệu nhì cạnh sót lại và nhỏ tuổi hơn tổng nhì cạnh đó"
Bạn đang xem: Bài 3 trang 79 sgk toán 10

*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 1: Bất đẳng thức khác • Giải bài bác 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 trong các khẳng định... • Giải bài xích 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 mang lại số(x> 5),... • Giải bài bác 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 mang lại a, b, c là độ nhiều năm ba... • Giải bài 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 chứng minh... • Giải bài bác 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 hội chứng minh... • Giải bài bác 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 Trong khía cạnh phẳng tọa...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 1: Bất đẳng thức
• Giải bài 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài bác 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị Chương 3: cách thức tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung và góc lượng giác. Cách làm lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8


Xem thêm: Cạn Kiệt Tài Nguyên Thiên Nhiên, Vì Sao Cần Sử Dụng Hợp Lí Tài Nguyên Thiên Nhiên

Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Sheet Nhạc Bài Tia Nắng Hạt Mưa Ca Nhạc Thiếu Nhi Sôi Động, Nhà Thơ Lệ Bình

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12