Bài 2 Trang 6 Sgk Toán 9 Tập 1

     

Hướng dẫn giải bài xích §1. Căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Lý thuyết

1. Căn bậc hai số học

Căn bậc hai của số a không âm là số $x$ làm sao để cho (x^2=a)

Định nghĩa:

Với số dương $a$, số (sqrta) được call là căn bậc hai số học tập của $a$.

Số $0$ cũng được gọi là căn bậc nhì số học của $0$.

2. So sánh những căn bậc nhì số học

Định lý: Với nhị số a cùng b không âm, ta có (a

Dưới đây là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1

Tìm các căn bậc nhì của mỗi số sau:

a) $9$; b) (dfrac49); c) $0,25$; d) $2$.

Trả lời:

a) Căn bậc hai của $9$ là $3$ với $-3$ (vì (3^2 = 9) cùng (left( – 3 ight)^2 = 9))

b) Căn bậc nhị của (dfrac49) là (dfrac23) và ( – dfrac23) (vì (left( displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9) với (left( – displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9))

c) Căn bậc hai của $0,25$ là $0,5$ và $-0,5$ (vì (0,5^2 = 0,25) cùng (left( – 0,5 ight)^2 = 0,25))

d) Căn bậc nhị của $2$ là (sqrt 2 ) với ( – sqrt 2 ) (vì (left( sqrt 2 ight)^2 = 2) với (left( – sqrt 2 ight)^2 = 2))

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc nhị số học tập của mỗi số sau:

a) $49$; b) $64$;

c) $81$; d) $1,21$.

Trả lời:

Ta có:

a) (sqrt 49 = 7) vày (7 ge 0) cùng 72 $= 49$

b) (sqrt 64 = 8) vị (8 ge 0) với 82 $= 64$

c) (sqrt 81 = 9) vày (9 ge 0) cùng 92 $= 81$

d) (sqrt 1,21 = 1,1 ) vị (1,1 ge 0) với 1,12 $= 1,21$

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm các căn bậc nhị của từng số sau

a) (64) ; b) (81) ; c) (1,21).

Trả lời:

Ta có:

a) Căn bậc nhì của số (64) là (8) với (-8)

b) Căn bậc nhì của số (81) là (9) với (-9)

c) Căn bậc nhì của số (1,21) là (1,1) và (-1,1)

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh

a) $4$ và (sqrt 15 ) ; b) (sqrt 11 ) và $3$.

Trả lời:

Ta có:

a) $16 > 15$ phải (sqrt 16 > sqrt 15 ). Vậy $4 >$ (sqrt 15 )

b) $11 > 9$ phải (sqrt 11 > sqrt 9 ). Vậy (sqrt 11 ) $> 3$

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số (x) ko âm, biết:

a) (sqrt x>1) ; b) (sqrt x1 Leftrightarrow x>1)

Kết hợp với (x ge 0) ta bao gồm (x>1) thỏa mãn đề bài.

b) (sqrt xDưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

tinhdaudua.com.vn reviews với các bạn đầy đủ phương thức giải bài tập phần đại số cửu kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 của bài §1. Căn bậc nhì trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc bố cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc nhị của chúng.

$121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400$.

Bài giải:

Ta có:

(sqrt121) có căn bậc hai số học tập là (11) (Rightarrow 121) có hai căn bậc nhì là (11) cùng (-11).

(sqrt144) có căn bậc nhị số học là (12) (Rightarrow 144) tất cả hai căn bậc nhị là (12) cùng (-12).

(sqrt169) gồm căn bậc nhì số học là (13) (Rightarrow 169) gồm hai căn bậc hai là (13) cùng (-13).

(sqrt225) bao gồm căn bậc hai số học tập là (15) (Rightarrow 225) tất cả hai căn bậc nhì là (15) với (-15).

(sqrt256) gồm căn bậc nhị số học là (16) (Rightarrow 256) có hai căn bậc hai là (16) cùng (-16).

Xem thêm: Cách Sử Dụng Who Whom Which Whose, Cách Dùng Và Phân Biệt Whose, Who, Whom, Who'S

(sqrt324) gồm căn bậc hai số học là (18) (Rightarrow 324 ) tất cả hai căn bậc nhị là (18) cùng (-18).

(sqrt361) gồm căn bậc nhì số học tập là (19) (Rightarrow 361) tất cả hai căn bậc nhị là (19) với (-19).

(sqrt400) tất cả căn bậc nhì số học là (20) (Rightarrow 400 ) bao gồm hai căn bậc nhị là (20) cùng (-20).

2. Giải bài bác 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh:

a) 2 và $sqrt3$ ; b) 6 và $sqrt41$ ; c) 7 với $sqrt47$.

Bài giải:

a) Ta có: (left{ matrix2^2 = 4 hfill cr left( sqrt 3 ight)^2 = 3 hfill cr ight.)

Vì (4>3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b) Ta có: (left{ matrix6^2 = 36 hfill cr left( sqrt 41 ight)^2 = 41 hfill cr ight.)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47).

3. Giải bài 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính quý giá gần đúng của nghiệm từng phương trình sau (làm tròn mang lại chữ số thập phân sản phẩm 3):

a) $X^2 = 2$; b) $X^2 = 3$;

c) $X^2 = 3,5$; d) $X^2 = 4,12$

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình $X^2$ = a (với a ≥ 0) là các căn bậc nhị của a.

Bài giải:

a) Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Tính bằng laptop ta được: (xapprox pm 1,414)

*

b) Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy tính ta được: ( x approx pm 1,732)

c) Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy vi tính ta được: (x approx pm 1,871)

d) Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy tính ta được: (x approx pm 2,030)

4. Giải bài xích 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số x ko âm, biết:

a) $sqrtx = 15$; b) 2$sqrtx =14$;

c) $sqrtx

5. Giải bài bác 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Đố: Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 3,5m cùng chiều lâu năm 14m (h.1).

*

Bài giải:

Gọi (x) là độ lâu năm hình vuông, (x > 0).

Diện tích của hình vuông vắn là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích s của hình vuông bằng diện tích s của hình chữ nhật, bắt buộc ta có:

( x^2 =49 Leftrightarrow x=pm sqrt 49 Leftrightarrow x = pm 7left( m ight)).

Vì (x > 0) nên (x = 7).

Xem thêm: Hùng Biện Về Môi Trường “Tiếng Nói, Hùng Biện Tiếng Anh Về Môi Trường

Vậy độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là (7m).

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 9 cùng với giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1!