Bài 2 Sgk Toán 12 Trang 10

     Bạn đang xem: Bài 2 sgk toán 12 trang 10

*

(y=dfracx^2-2x1-x=dfracleft( 1-x ight)^2-11-x=1-x-dfrac11-x \\ y"=-1-dfrac1left( 1-x ight)^2


Xem thêm: Chim Chích Choè Bay Vào Nhà Có Điềm Gì, Nên Xử Lý Thế Nào? Chim Bay Vào Nhà Là Điềm Gì

*Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 - Soạn Bài Mẹ (Trang 116)

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x-20\\ y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)
kimsa88
cf68