BÀI 11 TRANG 63 SGK TOÁN 8 TẬP 2

     

Tam giác(ABC) có(BC = 15cm.) trên đường cao(AH) lấy các điểm(I,, K) sao cho(AK = KI = IH.) Qua(I) và(K) vẽ những đường(EF // BC,, MN // BC) (h.17).a) Tính độ dài các đoạn thẳng(MN) và(EF.)b) Tính diện tích tứ giác(MNFE,) biết rằng diện tích s của tam giác(ABC) là(270cm^2.)


Hướng dẫn:

a) Áp dụng định lý Ta - lét trong tam giác.

b) Áp dụng tác dụng bài tập 10.

 

kimsa88
cf68