Soạn Anh 10: Unit 2

     

Task 2: Forms bởi vì not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B.

Bạn đang xem: Soạn anh 10: unit 2


Task 4

Task 4: Fill in the following form.

(Điền mẫu solo sau)

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr. / Mrs. / Miss*

Surname _______

First name ______

Date of birth______

Nationality_______

Language(s)_______

Address in your country_______

Occupation______

Reason for learning Engliish : Business / PleaSure / Exams /Others*

(If other, please specify)______

How many hours a day vị you want to lớn stay at the school? ______

What date you want khổng lồ start ?_____

*Delete where not applicable

Lời giải bỏ ra tiết:

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr. / Mrs. / Miss*

Surname: TRAN

First name: DUONG

Date of birth: August 15, 2002

Nationality: VietNamese

Language(s): VietNamese, English

Address in your country: 15, Tran bầu Tong, Cau Giay, Ha Noi

Occupation: Student

Reason for learning English : Business/Pleasure/Exams/Others*

(If other, please specify)______

How many hours a day vị you want to stay at the school? - 4 hours

What date you want lớn start ? - October 10, 2017

*Delete where not applicable

Tạm dịch:

MẪU ĐƠN TUYỂN SINH BẰNG TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG OAK TREE

XIN VIẾT IN HOA

Ông / Bà/ Cô*

Họ: TRẦN

Tên: DƯƠNG

Quốc tịch: Việt Nam

Ngôn ngữ: giờ Việt, giờ đồng hồ Anh

Nghề nghiệp: học tập sinh

Lý bởi học tiếng Anh : Kinh doanh / Giải trí / thi cử /Khác*

(Nếu khác, xin viết rõ)______

Bạn ao ước ở mấy tiếng sinh hoạt trường? - 4 tiếng

*Xoá phần đa nơi ko phù hợp

tinhdaudua.com.vn


Task 1

Task 1: Work in pairs. Answer the following questions.

(Làm câu hỏi từng đôi. Vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. On what occasions vì chưng you have to fill in a form?

2. What sort of information do you often have to lớn provide when you fill in a form?

Lời giải chi tiết:

1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nối Dây Điện Vào Công Tắc, Cách Nối Dây Điện Vào Ổ Cắm Đơn Giản

I have to fill in a size when I enrol a class or a course, book a hotel room or apply for a job.

Tạm dịch: 

 Khi nào bạn phải điền vào đơn?

=> Tôi bắt buộc điền 1-1 khi đăng kí một lớp hoặc một khoá học, đặt phòng tiếp khách sạn hoặc xin việc.

2.  When I fill in a form, I have to lớn provide my personal information or my background.

Tạm dịch:

 Những thông tin nào chúng ta thường phải cung ứng khi điền đơn?

=> khi tôi điền đơn, tôi phải cung cấp tin cá nhân với tiểu sử.

Xem thêm: Nghị Luận Suy Nghĩ Của Em Về Tình Bạn ❤️️ 15 Bài Văn Hay Nhất


Task 2

Task 2: Forms bởi not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B.

(Các mẫu solo thường thường xuyên không hỏi các thắc mắc nhưng chúng yêu mong thông tin. Ghép một hàng ở A với một câu hỏi ở B.)