ANDEHIT CÓ TÁC DỤNG VỚI NAOH KHÔNG

     
Bài viết tiếp sau đây trình bày các khái niệm, nội dung về Anđehit với Xeton cũng như các đặc thù hóa học, vật lí, ứng dụng trong thực tiễn của nó
*

Andehit – Xeton

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

- những định nghĩa rất có thể dùng cùng với anđehit: + Anđehit là HCHC nhưng mà phân tử bao gồm nhóm - CHO link với gốc hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng với nhau.Bạn sẽ xem: Andehit có tác dụng với naoh không


*

+ Anđehit là sản phẩm thu được khi gắng nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2bằng đội -CHO. + Andehit là HCHC nhưng phân tử bao gồm nhóm -CHO link trực tiếp với C hoặc H - Công thức bao quát của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 - 2z; z≤x): hay sử dụng khi viết phản bội ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: thường dùng khi viết bội nghịch ứng xẩy ra ở đội CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số link p + số vòng): thường dùng khi viết phản nghịch ứng cộng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên núm thế

Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hiđrocacbon khớp ứng + al

2. Thương hiệu thường

Tên hay = Anđehit + tên axit tương ứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% call là: Fomalin hay fomon.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với naoh không

III. đặc thù vật lí

- Chỉ gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn sót lại đều là hóa học lỏng.


*

- Anđehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng Ancol có khối lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn so với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

IV. đặc thù hóa học

1. Làm phản ứng cùng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chú ý: - Trong làm phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu nơi bắt đầu R có các liên kết pi thì H2cộng vào cả những liên kết pi đó. - bội phản ứng cùng với H2chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

2. Làm phản ứng cùng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg - bội nghịch ứng minh chứng anđehit gồm tính khử cùng được dùng làm nhận biết anđehit. - riêng biệt HCHO bao gồm phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: - làm phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit không có nối bố nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bằng Ag. - Các đặc điểm của phản bội ứng tráng gương của anđehit: + trường hợp nAg= 2nanđehit→anđehit thuộc loại 1-1 chức và không hẳn HCHO. + nếu như nAg= 4nanđehit→anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO. + trường hợp nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit solo chức thì các thành phần hỗn hợp đó tất cả HCHO. + Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit(nếu trong láo hợp không có HCHO). - một số trong những loại hóa học khác cũng có khả năng tham gia bội phản ứng tráng gương gồm: + HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra các hóa học vô cơ. + các tạp chức có chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

3. Bội phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2→xCO2+ y/2H2O nếu như đốt cháy anđehit mà lại nCO2= nH2Othì anđehit thuộc loại no, đối chọi chức, mạch hở. CnH2n+1CHO →(n + 1)CO2+ (n + 1)H2O b. Bội phản ứng oxi hóa không hoàn toàn R(CHO)x+ x/2O2→R(COOH)x(xúc tác Mn2+, t0) Đối với việc oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định chính sách bảo toàn trọng lượng trong quá trình giải.

Xem thêm: Bài Tập Thấu Kính Hội Tụ - 3 Dạng Bài Tập Thấu Kính 11 Có Đáp Án Thường Gặp

4. Bội phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao

R(CHO)x+ 2xCu(OH)2↓→R(COOH)x+ xCu2O↓ + 2xH2O xanh đỏ gạch ốp →Phản ứng này được dùng để nhận biết anđehit. Chú ý:Phản ứng cùng với Cu(OH)2thường được tiến hành trong môi trường thiên nhiên kiềm nên có thể viết phản nghịch ứng dưới dạng: R(CHO)x+ 2xCu(OH)2+ xNaOH→R(COONa)x+ xCu2O + 3xH2O HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

5. Bội nghịch ứng với dung dịch Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr nếu như anđehit còn tồn tại liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời bội phản ứng cộng Br2vào link pi đó.

V. Điều chế

1. Lão hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol không bền

- cộng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) - Thủy phân este của ancol ko bền phù hợp hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO - Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số trong những phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận ra anđehit

- chế tạo ra kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3. - tạo ra kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2ở nhiệt độ cao. - làm mất đi màu dung dịch nước Brom. (Riêng HCHO làm phản ứng với dung dịch Brom có khí CO2thoát ra).

VII. Ứng dụng

- Fomandehit được sử dụng chủ yếu ớt để tiếp tế poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), cần sử dụng trong tổng đúng theo phẩm nhuộm, dược phẩm. - dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước call là fomon hay fomalin dùng để ngâm xác hễ vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng... - Axetandehit được sử dụng chủ yếu hèn để cung ứng axit axetic.

Xem thêm: How Do The Sun, Earth, And Moon Move? ? Does The Moon Orbit The Sun Or The Earth

B. XETON

I. Định nghĩa


*

- CTTQ của xeton solo chứccó dạng: R - co - R’

II. Danh pháp

1. Tên thay thê

Tên sửa chữa = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa chỉ C vào nhóm co + on

2. Tên cội - chức

Tên cội chức = Tên gốc R, R’ + xeton

III. Tính chất hóa học

- bội nghịch ứng cùng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ - Xeton không có phản ứng tráng gương, không phản ứng với Cu(OH)2ở ánh sáng cao, không làm mất đi màu dung dịch Brom như anđehit. - phản nghịch ứng vậy ở cội hidrocacbon vị trí lân cận nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

IV. Điều chế

- đến ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O - Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 - thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để thêm vào axeton.