2 ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

     

Lý thuyết bài hai đường thẳng cắt nhau hai tuyến đường thẳng tuy vậy song môn toán 6 cuốn sách giáo khoa CD. Nay chúng ta sẽ cùng cả nhà tìm hiểu định hướng và bài tập minh họa một giải pháp đầy đủ, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: 2 đường thẳng cắt nhau


Table of Contents

Bài tập luyện tập hai tuyến đường thẳng giảm nhau hai tuyến phố thẳng tuy vậy song của ngôi trường Nguyễn Khuyến

I. Hai đường thẳng giảm nhau

Hai con đường thẳng chỉ có một điểm phổ biến gọi là hai đường thẳng giảm nhau với điểm phổ biến được điện thoại tư vấn là giao điểm của hai tuyến phố đó. (SGK Cánh Diều, trang 80)

*

Hai mặt đường thẳng a cùng b giảm nhau tại điểm O và điểm O được call là giao điểm của hai đường thẳng đó.

Ví dụ 1: Vẽ hai tuyến phố thẳng MN cùng HK giảm nhau tại I.

Giải:

*

Ví dụ 2: Cho bố điểm A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường trực tiếp đi qua những cặp điểm. Hãy nêu những cặp mặt đường thẳng giảm nhau và khẳng định giao điểm của chúng.

Giải:

*

Các cặp con đường thẳng cắt nhau vào hình là:

- hai tuyến đường thẳng AB và AC giảm nhau trên A.

- hai tuyến đường thẳng AB cùng BC cắt nhau tại B.

- hai đường thẳng AC và BC giảm nhau tại C.

II. Hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

*

*
Chú ý: hai tuyến đường thẳng song song thì không có điểm chung. (SGK Cánh Diều, trang 81)

Ví dụ 3: Quan sát hình vẽ bên và chỉ ra các cặp con đường thẳng tuy nhiên song.

Giải:

*

- hai tuyến đường thẳng AB với CD song song với nhau. Kí hiệu: AB // CD.

- hai tuyến phố thẳng AD và BC tuy nhiên song cùng với nhau. Kí hiệu: AD // BC.

Bài tập tành tập hai tuyến phố thẳng giảm nhau hai đường thẳng song song của trường Nguyễn Khuyến

1. Bài bác tập trường đoản cú luận

Bài 1. Vẽ hình theo cách mô tả sau:

Hai đường thẳng a cùng b giảm nhau tại I. Vẽ con đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a với b theo thứ tự tại H cùng K. Vẽ mặt đường thẳng d đi qua I và cắt đường thẳng c trên điểm M nằm giữa hai điểm H và K.

ĐÁP ÁN

*

Bài 2. mang đến hình vẽ bên.

*

*

ĐÁP ÁN

a) hai tuyến đường thẳng AB với CD song song cùng với nhau.

Kí hiệu: AB // CD.

b)

*

Các cặp đường thẳng giảm nhau là:

- hai tuyến đường thẳng AB và AC giảm nhau trên A.

- hai đường thẳng AC cùng CD cắt nhau trên C.

Xem thêm: Sinh Hoạt Sao Nhi Đồng Là Gì, Một Số Quy Định Chung Về Tổ Chức Sao Nhi Đồng

- hai tuyến phố thẳng AB cùng BD cắt nhau trên B.

- hai tuyến phố thẳng BD cùng CD cắt nhau trên D.

- hai tuyến đường thẳng AC cùng BD giảm nhau tại O ( kéo dãn AC và BD cắt nhau tại O).

Bài 3. mang lại hình vẽ bên.

*

a) đã cho thấy cặp đường thẳng tuy nhiên song cùng viết kí hiệu.

b) Điểm A là giao điểm của rất nhiều đường thẳng nào?

c) Đường trực tiếp n cắt gần như đường thẳng nào?

ĐÁP ÁN

a) Đường thẳng m tuy vậy song với con đường thẳng n. Kí hiệu: m // n.

b) Điểm A là giao điểm của 3 con đường thẳng m, p, q.

c) Đường trực tiếp n giảm đường trực tiếp q tại B và giảm đường thẳng phường tại C.

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Số điểm phổ biến của hai tuyến phố thẳng giảm nhau là

A. 0

B. 1

C. 2

D. Vô số

ĐÁP ÁN

Chọn câu trả lời B.

Câu 2. cha đường thẳng giảm nhau từng đôi một có không ít nhất bao nhiêu giao điểm?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

ĐÁP ÁN

Chọn giải đáp D.

*
*

Câu 3. Hình vẽ bên gồm bao nhiêu cặp đường thẳng giảm nhau?

*

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

ĐÁP ÁN

Chọn giải đáp C.

Trong hình gồm 6 cặp mặt đường thẳng giảm nhau, kia là:

AD và AC; AD với BE; AD cùng BD; AC cùng BD; BE cùng BD; AC và BE.

Câu 4. Hình vẽ bên bao gồm bao nhiêu cặp mặt đường thẳng song song?

*

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

ĐÁP ÁN

Chọn câu trả lời D.

Trong hình gồm 6 cặp đường thẳng tuy nhiên song, đó là:

a // b; a // c; a // d; b // c; b // d; c // d.

Xem thêm: Image Gallery For: Hãy Ngắm Theo Cách Của Bạn Khi Ở Đà Lạt, Hãy Ngắm Theo Cách Của Bạn Khi Ở Đà Lạt

Câu 5. đến 3 con đường thẳng tuy nhiên song với nhau cùng 4 con đường thẳng khác cũng tuy vậy song cùng nhau đồng thời cắt 3 đường thẳng đang cho. Số giao điểm của bọn chúng là